Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Wojewódzki Konkurs Plastyczno-Fotograficzny „Moja Majowa Jutrzenka”

Pomorska Wojewódzka Komenda OHP wraz z 11-7 Hufcem Pracy w Gdańsku organizuje Wojewódzki Konkurs Plastyczno-Fotograficzny związany z tematyką Konstytucji 3 Maja.

Celem tego konkursu jest:

  • promowanie obchodzenia świąt narodowych,

  • upowszechnianie wartości patriotycznych i budzenie dumy z przynależności narodowej,

  • popularyzacja wiedzy i historii o polskiej fladze i polskich barwach narodowych oraz ich znaczenia,

  • pobudzenie pasji artystycznych wśród młodzieży.

 

W konkursie mogą wziąć udział uczestnicy wszystkich jednostek terenowych Pomorskiej Wojewódzkiej Komendy OHP, którzy wyrażą chęć.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wykonanie pracy konkursowej i przesłanie jej organizatorowi w nieprzekraczalnym terminie do 14.05.2021 r.

Praca konkursowa, polega na stworzeniu autorskiej wizji artystycznej, która będzie przedstawiać polską flagę państwową w kontekście obchodów 230-lecia Konstytucji 3 Maja
w małej ojczyźnie uczestnika OHP.

Prace plastyczne należy wykonać w jednej z technik (lub połączonych), spośród: rysunkowa (np. kredką świecową, kredką drewnianą, węglem, świecą, mazakami, itp.), malarska (np. farbami, plakatówką, klejówką, itp.), przestrzenna (np. lepienie i formowanie z gliny, masy solnej, plasteliny, masy papierowej, itp.), płaska (np. wycinanki, wydzieranki, witraże papierowe, formowanie ze sznurka, collage, origami, itp.), barwnej lub czarno-białej, inspirowanej swoimi refleksjami związanymi z obchodami w 2021 r. Święta Konstytucji 3 Maja – w domu, w jednostce OHP, w szkole, w mieście, powiecie, regionie, województwie,
w którym mieszka uczestnik.

W pracy należy także obowiązkowo umieścić polską flagę państwową lub biało-czerwony motyw (prace bez flagi/motywu nie będą podlegały ocenie konkursowej).

Następne należy sfotografować wykonaną pracę w dowolnym formacie i dowolnej rozdzielczości. Zdjęcie nie może być przetwarzane komputerowo lub w inny sposób.
Nie określa się minimalnego ani maksymalnego formatu pracy fotograficznej. 

Zdjęcie powinno być dobrej jakości, aby prezentacja zawartości była wyraźnie widoczna.

 

Termin dostarczenia prac upływa: 14.05.2021 r. (decyduje data wpływu pracy)

 

Prace należy przesyłać na adres: 11-7hp@ohp.pl

 

Więcej informacji na temat organizacji i przebiegu konkursu u osób odpowiedzialnych za organizację:

Anna Malinowska – Komendant 11-7 Hufca Pracy w Gdańsku tel. 58 341 39 36


Widok zawartości stron Widok zawartości stron