Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Witkacy widziany oczami młodzieży”.

Pomorska Wojewódzka Komenda OHP wraz z 11-23 Hufcem Pracy w Słupsku organizuje Wojewódzki Konkurs Plastyczny związany z tematyka Stanisława Ignacego Witkiewicza „Witkacy widziany oczami młodzieży”.

 

Celem tego konkursu jest:

  • popularyzacja twórczości Stanisława Ignacego Witkiewicza,

  • rozwijanie wśród młodzieży wrażliwości estetycznej, wyobraźni i aktywności twórczej w dziedzinie plastyki,

  • pobudzenie pasji artystycznych wśród młodzieży.

 

W konkursie mogą wziąć udział uczestnicy wszystkichjednostek terenowych Pomorskiej Wojewódzkiej Komendy OHP, którzy wyrażą chęć udziału.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wykonanie pracy konkursowej i przesłanie jej organizatorowi w nieprzekraczalnym terminie do 19.05.2021 r.

 

Praca konkursowa powinna być wykonana w formacie A2 lub A3. Technika prac to dowolna technika płaska np. pastele, farby, szkic węglem lub ołówkiem, wydzieranki, witraże papierowe, bądź połączenie kilku technik.

 

Tematami pomocniczymi, które mogą ukierunkować autorów i pomóc w realizacji zadania konkursowego są:

  • ekspresjonizm, forma baśniowa, żywioły, stwory, krajobrazy,

  • plastyczna interpretacja dramatów np. „Szalona lokomotywa”, „W małym dworku”, czy „Szewcy”.

 

Termin dostarczenia prac upływa: 19.05.2021 r. (decyduje data stempla pocztowego)

 

Prace należy przesyłać na adres:

11-23 Hufiec Pracy w Słupsku

Ul. Dunikowskiego 3, 76-200 Słupsk

 

 

Więcej informacji na temat organizacji i przebiegu konkursu u osób odpowiedzialnych za organizację:

Ewelina Ślusarczyk – Komendant 11-23 Hufca Pracy w Słupsku tel.59 844 19 59


Widok zawartości stron Widok zawartości stron