Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Wojewódzki Konkurs Wiedzy Informatycznej Młodzieży OHP.

Pomorska Wojewódzka Komenda OHP wraz z 11-19 Hufcem Pracy w Słupsku organizuje Wojewódzki Konkurs Wiedzy Informatycznej Młodzieży OHP.

Celem tego konkursu jest:

  • poszerzanie wiedzy z zakresu informatyki,

  • poszukiwanie talentów i wspieranie uczniów zdolnych w rozwijaniu i poszerzaniu własnych zainteresowań informatycznych,

  • wyłonienie reprezentanta Pomorskiej Wojewódzkiej Komendy OHP do etapu ogólnopolskiego konkursu.

 

W konkursie mogą wziąć udział uczestnicy wszystkichjednostek terenowych Pomorskiej Wojewódzkiej Komendy OHP. Konkurs składa się z dwóch etapów.

 

ETAP I – teoretyczny test wiedzy informatycznej

Na odpowiedni adres e-mail zostanie przesłany test wiedzy ogólnej z zakresu wiedzy informatycznej, który wypełniony przez uczestnika należy zwrotnie przesłać do godz. 12:45 na adres e-mail: konkurspwkohp@ohp.pl

ETAP II – prezentacja multimedialna przygotowanej pracy konkursowej

 

Zakres tematyczny wykonywanych prac konkursowych powinien być dostosowany do zakresu wiedzy informatycznej uczestników oraz ich zainteresowań, natomiast zakres technologii informatycznych powinien się wpisywać w tematykę:

  • tworzenia stron internetowych,

  • grafiki komputerowej,

  • obróbki plików multimedialnych,

  • tworzenia baz danych,

  • programowania.

 

Termin dostarczenia prac upływa:

ETAP I: 27.04.2021 od 12:00 do 12:45 (test online)

ETAP II: do 26.04.2020 do godz. 12:00 na adres e-mail: konkurspwkohp@ohp.pl      

  

Więcej informacji na temat konkursu u osób odpowiedzialnych za organizację:

Piotr Wojciechowski – Komendant 11-19 Hufca Pracy w Słupsku tel. 59 840 27 50


Widok zawartości stron Widok zawartości stron