Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Wojewódzki Konkurs Wiedzy Informatycznej w Wielkopolsce

W dniu 19.02.2020 r., w Koninie przeprowadzono Wojewódzki Konkursu Wiedzy Informatycznej uczestników OHP.

Dzięki uprzejmości Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego w Koninie, z którym od wielu lat współpracuje koniński hufiec pracy, na potrzeby konkursu CKUiZ udostępniło swoją pracownię komputerową. W przedsięwzięciu udział wzięło osiemnastu wychowanków z jednostek organizacyjnych Wielkopolskiej Wojewódzkiej Komendy OHP.

Konkurs składał się z trzech etapów. Pierwszy etap polegał na sprawdzeniu wiedzy informatycznej uczestników i zorganizowany został w formie testu z 30 pytaniami i odpowiedziami jednokrotnego wyboru.

Drugi etap weryfikował umiejętności praktyczne i polegał na rozwiązaniu konkretnego zadania w programie Microsoft Office Excel, gdzie uczestnicy mieli do wykonania techniczne polecenia. Trzecią, ostatnią częścią konkursu - pod nazwą "Mój zawód w obiektywie" - była prezentacja wcześniej przygotowanej pracy, której zakres tematyczny związany był z zawodem, w którym kształcą się uczestnicy.

Wszyscy uczestnicy wykazali się bogatą wiedzą informatyczną oraz wszechstronnymi umiejętnościami komputerowymi, a prezentowane prace pozwoliły na bliższe poznanie uczestników oraz ich zainteresowań zawodowych.

Po podliczeniu punktów ze wszystkich etapów komisja konkursowa, w której skład wchodzili: pan Piotr Kaczmarek - informatyk z WWK OHP, pan Sławomir Zaprzałka z WWK OHP oraz pan Łukasz Przybysławski - nauczyciel informatyki z CKUiZ, wyłoniła zwycięzców.

Pierwsze miejsce zajął Piotr Staciwa reprezentujący HP w Turku zdobywając łącznie 59 pkt. Drugie miejsce zajął Patryk Sobczak z HP z Kalisza zdobywając 55,5 pkt. Trzecie miejsce przypadło Szymonowi Musiałowi z HP w Kole zdobywcy 55 pkt.

Najlepszy uczestnik wojewódzkiego etapu będzie reprezentować Wielkopolskę podczas Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Informatycznej Młodzieży Ochotniczych Hufców Pracy, który odbędzie się w dniach 28-29 maja 2020 r., w Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Tarnowie.

 

Autor tekstu i zdjęć: Sławomir Zaprzałka

 

Członkowie komisji

Uczestnicy podczas rozwiązywania testu

Prezentacja prac konkursowych

Zdobywca III miejsca Szymon Musiał

Zdobywca II miejsca Patryk Sobczak

Zwycięzca Piotr Staciwa z opiekunem i komisją konkursową

Laureaci konkursu informatycznego


Widok zawartości stron Widok zawartości stron