Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Wojewódzki Konkurs „Witold Pilecki. Bohater Niezwyciężony”

Pomorska Wojewódzka Komenda OHP wraz z 11-16 Hufcem Pracy w Kwidzynie organizuje Wojewódzki Konkurs poświęcony Witoldowi Pileckiemu - bohaterowi, dla którego odwaga i poświęcenie nie miały granic z włączeniem tematyki Zbrodni Katyńskiej.

Celem tego konkursu jest:

  • upamiętnienie 120 rocznicy urodzin polskiego bohatera, który poświęcił swoje życie ojczyźnie,

  • inspirowanie młodzieży do odnajdywania aktualności w losach i czynach postaci historycznych,

  • edukowanie w zakresie poznawania historii naszego kraju oraz losów polskich bohaterów,

  • przeciwdziałanie zjawiskom bierności społecznej i obywatelskiej.

 

W konkursie mogą wziąć udział uczestnicy wszystkich jednostek terenowych Pomorskiej Wojewódzkiej Komendy OHP, którzy wyrażą chęć.

Zadanie konkursowe polega na sformułowaniu odpowiedzi na pytanie: „Czego uczy mnie Witold Pilecki?” Bohater całe życie poświęcił służbie Polsce i Polakom. Niezależnie od tego, czy organizował ruch oporu, czy gospodarował w rodzinnym majątku, zawsze miał na uwadze wspólne dobro.

Odpowiedź powinna liczyć nie więcej niż 25 wyrazów, a najważniejsze jest dobre, pomysłowe uzasadnienie odnoszące się do tego, jak kontynuować dzieło Witolda Pileckiego
w dzisiejszych, pokojowych czasach, w których ucisk, terror i represja należą do przeszłości.

 

Termin dostarczenia prac upływa: 14.05.2021 r. (decyduje data wpływu pracy)

Prace należy przesyłać na adres: 11-16hp@ohp.pl

 

Więcej informacji na temat organizacji i przebiegu konkursu u osób odpowiedzialnych za organizację:

Monika Miler – Komendant 11-16 Hufca Pracy w Kwidzynie tel.55 279 40 12


Widok zawartości stron Widok zawartości stron