Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Work-life balance – godzenie ról zawodowych i rodzinnych

28 czerwca 2023 roku grupa tegorocznych absolwentów – uczestników 9-10 Hufca Pracy w Krośnie uczestniczyła w warsztatach o tematyce godzenia ról zawodowych i rodzinnych pn. „Work – Life Balance” zorganizowanych przez Młodzieżowe Centrum Kariery w Iwoniczu.

 

Działanie zwracające uwagę na istotny temat związany z godzeniem ról zawodowych, społecznych i rodzinnych miało formę warsztatów grupowych, które poprowadziła w siedzibie Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Krośnie doradca zawodowy z MCK w Iwoniczu Marta Chorążak-Tabisz. Miały one przede wszystkim aktywizować zawodowo i społecznie młodzież, pomóc w przeciwdziałaniu biernym postawom zawodowym i społecznym oraz w wychowaniu w kulturze pracy.

Rozmawiano o wchodzeniu w dorosłość,o współdzielonej odpowiedzialności za swój byt i byt swojej rodziny, o ciągle istniejących stereotypach w naszym społeczeństwie, o wartości pełnionych ról, zarówno tych przez kobiety, jak i mężczyzn - rodzinnych społecznych ekonomicznych czy zawodowych - i o tym, że każda z tych ról odgrywa istotną rolę z punktu widzenia work-life balance.

A na zakończenie wspólnie poszukano najważniejszych zapisów w Kodeksie pracy, które mają ułatwić pogodzenie życia rodzinnego z zawodowym.

Zaburzenie harmonii między życiem osobistym a karierą zawodową to zagadnienie, które skłania do refleksji nad własnymi priorytetami, przywołuje potrzebę określenia najważniejszych dla nas wartości i celów. Praca zawodowa stanowi integralną część życia każdego dorosłego człowieka i zarówno jej brak, jak i nadmiar powoduje niekorzystne konsekwencje w wielu dziedzinach naszego życia.

 

Autor tekstu: Marta Chorążak-Tabisz, doradca zawodowy MCK Iwonicz.

Autor zdjęć: Iwona Lenik-Pałys, specjalista ds. programów CEiPM Krosno.

 


Widok zawartości stron Widok zawartości stron