Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Work-Life Balance – godzenie ról zawodowych i rodzinnych

17 listopada 2022 roku w Młodzieżowym Centrum Kariery w Iwoniczu zrealizowano zajęcia nt. utrzymywania harmonii między życiem osobistym a pracą dla uczestników Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Iwoniczu.

Marta Chorążak-Tabisz - doradca zawodowy z MCK Iwonicz, poprowadziła warsztaty o wchodzeniu w dorosłość, współdzielonej odpowiedzialności za byt swój i swojej rodziny, stereotypach w naszym społeczeństwie, wartości pełnionych ról zarówno przez kobiety jak i mężczyzn - tych rodzinnych, społecznych, ekonomicznych i zawodowych, a także o ważności wszystkich tych ról z punktu widzenia work-life balance. Wspólnie szukano odpowiedzi - jak zorganizować codzienne obowiązki, aby równowaga „praca- dom” była możliwa, dlaczego jest ona ważna i czy utrzymanie jej jest korzystne tylko dla nas czy również dla pracodawcy. Podczas podsumowania omówiono najważniejsze zapisy w Kodeksie pracy, które mają ułatwić pogodzenie życia rodzinnego z zawodowym, z zaznaczeniem, gdzie można znaleźć te informacje, co ważne - aktualne i przekazane w przystępny sposób.

Włączenie do tematyki rozwoju zawodowego zagadnień związanych z godzeniem ról zawodowych, społecznych i rodzinnych - w formie czterogodzinnych warsztatów grupowych - ma na celu przede wszystkim aktywizację zawodową i społeczną młodzieży, przeciwdziałanie biernym postawom zawodowym i społecznym oraz wychowanie w procesie kultury pracy, w tym także wyposażenie młodzieży w umiejętności organizacji czasu własnego oraz godzenie obowiązków zawodowych z rodzinnymi.

 

Autor tekstu: Marta Chorążak-Tabisz - doradca zawodowy MCK Iwonicz

Autor zdjęć: Marta Chorążak-Tabisz - doradca zawodowy MCK Iwonicz, Edyta Ostrowska - pośrednik pracy w MCK Iwonicz

 

 


Widok zawartości stron Widok zawartości stron