Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Współpraca Hufca Pracy w Grajewie i Zespołu Szkół w Wojewodzinie.

W okresie ograniczenia funkcjonowania szkół i wciąż przedłużającej się nauki zdalnej Hufiec Pracy w Grajewie wspólnie z Zespołem Szkół w Wojewodzinie intensywnie pracują z młodzieżą, aby motywować ich do nauki, samorozwoju i aktywności.

W dniu 27 kwietnia 2021 r. komendant Hufca wraz z wychowawcą BS I st. przeprowadzili lekcję online poświęconą tematyce zbliżających się świąt narodowych tj. Święto Pracy, Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej oraz Święto Narodowe Trzeciego Maja.

Święto obchodzone 3 maja w tym roku nabiera jeszcze większego znaczenia, gdyż Sejm RP ogłosił rok 2021 Rokiem Konstytucji 3 Maja, poświęconym uczczeniu 230-lecia jej uchwalenia. Ważne, aby również młode pokolenie Polaków oddało hołd osobom, które przyczyniły się do powstania tego ważnego aktu czyli myślicielom politycznym, posłom na Sejm Czteroletni, przedstawicielom ówczesnego obozu patriotycznego oraz zasłużonym Polaków.

Lekcja była również okazją do omówienia trwających w Hufcu Pracy w Grajewie konkursów mających na celu rozwijanie w młodym pokoleniu postaw patriotycznych, tożsamości narodowej i budzenie dumy z przynależności narodowej.

 

Autor tekstu: Magdalena Sawicka – komendant HP w Grajewie, Piotr Manturo – nauczyciel
ZS w Wojewodzinie

Autor zdjęcia: Anita Suchodolska – mł. wychowawca HP w Grajewie

 

Zdjęcie Nr 1: Zajęcia z grupą wychowawczą online


Widok zawartości stron Widok zawartości stron