Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

XVI wojewódzki konkurs „Wiedza o zasadach BHP dla młodzieży zatrudnionej w ramach OHP” oraz roztrzygnięcie konkursu plastycznego w zakresie BHP

W dniu 07.04.2022r. przeprowadzony został finał XVI edycji wojewódzkiego konkursu „Wiedzy o zasadach BHP dla młodzieży zatrudnionej w ramach OHP”.

Konkurs odbył się w auli Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu - Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu. Organizatorami była Dolnośląska Wojewódzka Komenda OHP oraz Państwowa Inspekcja Pracy - Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu.

W finale wojewódzkim udział wzięło 21 uczestników OHP (zwycięzcy I miejsca z jednostek organizacyjnych OHP w województwie dolnośląskim). Konkurs odbył się w formie testu, którego pytania dotyczyły bezpieczeństwa  i higieny pracy z elementami prawa pracy oraz zasad udzielania pierwszej pomocy. Po rozwiązaniu testu, młodzież uczestniczyła w spotkaniu z przedstawicielami Młodzieżowego Centrum Kariery w Mysłakowicach, na którym przeprowadzono zajęcia interakcyjne nt. „Jak przekonać do siebie innych”. W tym czasie członkowie komisji konkursowej udali się na obrady.

Ostatecznie laureatką konkursu została Małgorzata Fielek z 1-23 HP w Polkowicach i to ona będzie reprezentowała województwo dolnośląskie na ogólnopolskim etapie konkursu. Drugie miejsce przyznano Bartłomiejowi Podlejskiemu z 1-47 HP we Wrocławiu. Aby wyłonić laureatów III oraz wyróżnień do miejsca piątego niezbędne było przeprowadzenie dogrywki. I tak trzecie miejsce zdobył Paweł Hryncyszyn z 1-48 HP w Trzebnicy, a wyróżnienia kolejno otrzymali: za zajęcie IV miejsca Oscar Dąbrowski z 1-3 HP Bolesławiec, za zajęcie V miejsca Adam Kruszewski z 1-13 HP Przemków oraz za zajęcie VI miejsca Piotr Komar z 1-30 HP w Wałbrzychu.

Laureaci podium otrzymali z rąk Pana Dariusza Mikosy– Z-cę Wojewódzkiego Komendanta OHP oraz Pani Marii Michoń - Zastępcy Okręgowego Inspektora Pracy we Wrocławiu ds. prawno – organizacyjnych dyplomy oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez organizatorów konkursu. Ponadto wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy za udział w konkursie. Dodatkowo na ręce opiekunów uczestników, którzy zajęli czołowe miejsca zostały wręczono dyplomy z podziękowaniem za wkład pracy włożony w przygotowanie młodzieży do wojewódzkiego etapu konkursu.

Podczas trwania konkursu zostały również ogłoszone wyniki wojewódzkiego konkursu plastycznego pn. „Bezpieczeństwo i Higiena Pracy młodzieży OHP”. Tematyka tegorocznej edycji konkursu plastycznego była związana z hasłem „Wypadek w pracy – co robić?”. W konkursie udział wzięli przedstawiciele 20 jednostek organizacyjnych OHP z terenu województwa dolnośląskiego, nadesłano 42 prace konkursowe. Wszystkie prace plastyczne spełniały kryteria konkursu i były na wysokim poziomie, dlatego wybór był bardzo trudny.

Ostatecznie komisja konkursowa postanowiła przyznać I miejsce Paulinie Wolna z 1-1 OSiW w Mysłakowicach, II nagrodę przyznano Dominikowi Borowiak z 1-13 HP w Przemkowie, natomiast na III miejscu uplasowała się Kornelia Noweta z CKiW w Oleśnicy. Dodatkowo, przyznano wyróżnienia dla trzech uczestników: za zajęcie IV miejsca – Małgorzata Raina z 1-2 HP w Górze, za zajęcie V miejsca – Kinga Michalik z 1-63 HP w Strzelinie, oraz za zajęcie VI miejsca – Weronika Borucka z 1-38 HP w Nowej Rudzie.

Laureatom oraz wszystkim jednostkom, których uczestnicy wzięli udział w konkursie przekazano dyplomy oraz upominki ufundowane przez sponsorów.

Na zakończenie głos zabrała Pani Maria Michoń – Z-ca Okręgowego Inspektora Pracy we Wrocławiu oraz Pan Dariusz Mikosa – Z-ca Wojewódzkiego Komendanta OHP, którzy pogratulowali wszystkim uczestnikom zaangażowania oraz udziału w konkursie, dodatkowo zaś Pan Komendant podziękował opiekunom oraz Inspektorom Państwowej Inspekcji Pracy – Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu  za włożony trud w przygotowanie młodzieży do przedsięwzięcia.

 

Autor tekstu: Justyna Sobaś – gł. specjalista DWK OHP

Autor zdjęć: Agnieszka Czajkowska – specjalista OIP Wrocław

 

Zdjęcie nr 1: Rozpoczęcie konkursu

 

Zdjęcie nr 2: Uczestnicy podczas konkursu

 

Zdjęcie nr 3: Laureatka konkursu wraz z Panią Marią Michoń - Z-ca Okręgowego Inspektora Pracy we Wrocławiu ds. prawno – organizacyjnych oraz z Panem Dariuszem Mikosą –  Z-cą Wojewódzkiego Komendanta OHP

 

Zdjęcie nr 4: Wszyscy uczestnicy konkursu

 

Zdjęcie nr 5: Nagrodzone prace w konkursie plastycznym BHP

 


Widok zawartości stron Widok zawartości stron