Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

XX Ogólnopolski Konkurs Papieski – wręczenie nagród w Augustowie

Wezwanie „Świętymi bądźcie, bo ja jestem święty” było szczególnie bliskie św. Janowi Pawłowi II. Sam dążąc do świętości, wyznaczył nam świętość jako miarę życia chrześcijańskiego.

XX Ogólnopolski Konkurs Papieski „Od narodzin do świętości - obraz z życia św. Jana Pawła II” w tym roku miał szczególny charakter bo realizowany był w bardzo trudnym dla całej społeczności okresie pandemii koronawirusa.

Szczególnie trudnym do realizacji przedsięwzięciem w ramach konkursu była coroczna gala wręczenia nagród w Wadowicach. Ze względu na panujące obostrzenia sanitarne związane z chorobą COViD-19 w bieżącym roku nagrody „przyjechały” do laureatów konkursu.

W związku z tym dnia 28.05.2020 r. w Augustowie wyróżniona uczestniczka z Hufca Pracy w Augustowie, Daria Krystyna Żyłko, otrzymała dyplom i nagrody z rąk Sławomira Męciny, przedstawiciela Kierownictwa z Komendy Głównej OHP w Warszawie, Dyrektora Biura Kształcenia i Wychowania oraz organizatora konkursu Krzysztofa Świerczka, Komendanta Wojewódzkiego Małopolskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Krakowie.

W uroczystości uczestniczył Komendant Wojewódzki Podlaskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Białymstoku Adam Krzysztof  Romatowski, Komendant Hufca Pracy w Augustowie Adam Siedlecki i wychowawcy z Hufca Pracy w Augustowie: Jacek Nejfeld i Dariusz J. Tomczyk.             

Należy podkreślić, że wyróżnienie uczestniczki Darii K. Żyłko jest kolejnym sukcesem wychowawcy z Hufca Pracy w Augustowie Jacka Nejfelda, który opiekuje się kołem plastycznym i co roku z młodzieżą uczestniczy w konkursie,osiągając sukcesy na szczeblu województwa podlaskiego i ogólnopolskim.

Autor tekstu: Adam Siedlecki, Komendant HP 10-6 w Augustowie


Widok zawartości stron Widok zawartości stron