Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Zajęcia zdalne z uczniami XI LO w Białymstoku

W ramach współpracy ze szkołami w środowisku lokalnym doradcy zawodowi Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w Białymstoku przeprowadzili zdalnie zajęcia z uczniami klas drugich XI Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku.

W uzgodnieniu z przedstawicielami XI LO zajęcia odbywały się na platformie TEAMS, podczas lekcji z  wychowawcami klas.

W trakcie zajęć uświadamiano młodzieży, jak ważne jest  podejmowanie decyzji o dalszej ścieżce edukacyjno – zawodowej po ukończeniu liceum.

Wykorzystując prezentację multimedialną omówiono czynniki wyboru zawodu, takie jak zdolności, umiejętności, zainteresowania, mocne strony charakteru oraz wartości związane z przyszłą pracą. Zwrócono też uwagę na potrzebę analizowania sytuacji na rynku pracy oraz wymagań pracodawców w zakresie kwalifikacji, umiejętności oraz dodatkowych oczekiwań wobec kandydatów do zatrudnienia.

Podczas zajęć uczniowie mieli możliwość wykonania testu badającego zainteresowania i predyspozycje zawodowe, korzystając z przesłanej instrukcji i karty pracy.

Dodatkowym elementem, który zaktywizował uczniów podczas spotkania był quiz na temat planowania kariery, który został przeprowadzony z wykorzystaniem aplikacji „kahoot”. W quizie młodzież mogła wykazać się znajomością zagadnień omawianych podczas lekcji oraz własną wiedzą i odczuciami związanymi z tematem wyboru zawodu i przyszłej pracy.

Zajęcia z uczniami XI LO były ciekawym doświadczeniem dla doradców zawodowych, którzy po odbyciu licznych szkoleń i zapoznaniu się z nowymi metodami i narzędziami  stosowanymi podczas zajęć w formie zdalnej, mogli wykorzystać zdobytą wiedzę i sprawdzić swoje umiejętności prowadzenia doradztwa zawodowego online.

 

Autor tekstu: Małgorzata Neczyperowicz – doradca zawodowy MCIZ w Białymstoku

Autor zdjęć: Anna Gryko, Małgorzata Neczyperowicz - doradcy zawodowi MCIZ w Białymstoku

 

Zdjęcie nr 1: Doradca zawodowy podczas omawiania prezentacji na temat planowania kariery.

 

Zdjęcie nr 2: Prowadzenie quizu interaktywnego z uczniami XI LO w Białymstoku.

 


Widok zawartości stron Widok zawartości stron