Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Zakończenie kursu „Operator koparko – ładowarki kl. III" w Krośnie

29 września zakończył się trzeci kurs zawodowy pn. „Operator koparko – ładowarki kl.III ” zorganizowany przez krośnieńskie Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży.

Część teoretyczna zajęć odbyła się w Krośnie, natomiast umiejętności praktyczne młodzież zdobywała w Ośrodku Szkolenia Zawodowego w Radomiu.

W trakcie zajęć praktycznych kursanci poznali zasady obsługi koparko – ładowarki oraz jej eksploatacji. Zajęcia dotyczyły również przestrzegania zasad BHP. Po ich zakończeniu uczestnicy wyjechali kontynuować część praktyczną do radomskiego OSZ, gdzie odbywały się ćwiczenia z praktycznej obsługi koparko – ładowarki.

Podsumowaniem teoretycznej i praktycznej wiedzy był egzamin przed Państwową Komisją. Jego pozytywny wynik nadaje uprawnienia operatora koparko ładowarki kl. III. Szczęśliwi posiadacze takich uprawnień będą mieli możliwość znalezienia bardzo dobrze płatnego zatrudnienia.

 

Autor tekstu: Marek Mrozek - specjalista ds. rozwoju zawodowego CEiPM w Krośnie

Autorzy zdjęć: Marek Mrozek - specjalista ds. rozwoju zawodowego CEiPM w Krośnie, Karolina Dąbrowska - specjalista ds. szkolenia OSZ w Radomiu

 

 

 


Widok zawartości stron Widok zawartości stron