Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Zakończenie programu adaptacyjno-integracyjnego w Kolnie

Tradycyjnie już od września do grudnia w Hufcu Pracy w Kolnie trwał program adaptacyjno-integracyjny przeznaczony dla nowo przyjętych uczestników. W tym roku nosił nazwę "Razem lepiej!".

Program ten przewidywał wiele atrakcji i zajęć stworzonych tak, by pomogły młodzieży poznać się lepiej poprzez wspólne zabawy, aktywność ruchową, zajęcia plastyczne.

W treść programu wplecione zostały również kwestie dotyczące bezpieczeństwa w szkole i przestrzegania prawa przez młodzież szkolną. Dzięki programowi młodzież spotkała się m.in. ze strażnikiem miejskim, wspólnie uczyli się, jak radzić sobie ze stresem i integrować w grupie, dzięki różnym zabawom proponowanym przez wychowawców prowadzących zajęcia.

Program cieszył się dużym zainteresowaniem, a uczestnicy chętnie brali udział w zorganizowanych przez wychowawców zajęciach.

Z powodu obecnej sytuacji epidemiologicznej część zajęć odbywała się w formie online lub w bezpośrednim kontakcie dzięki częstszym spotkaniom w małej grupie. Kadra Hufca Pracy dołożyła wszelkich starań, by ułatwić grupie wzajemne poznanie się i nawiązanie nowych kontaktów.

 

Autor tekstu: Dorota Nicewicz – komendant HP

Autor zdjęć: M.Samul– wychowawca HP Kolno, A.Duda- wychowawca HP Kolno

 

Zdjęcie nr 1 – Zajęcia Balonowe gniotki uczestniczka Andżelika Stachelska

 

Zdjęcie nr 2 – Ognisko integracyjne z klasami 1

 

Zdjęcie nr 3 – Spotkanie ze strażnikiem miejskim


Widok zawartości stron Widok zawartości stron