Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Zakończony kurs na prawo jazdy kat. B w Bytowie

Z końcem lipca zakończył się kurs na prawo jazdy kat. B. Kurs został zorganizowany przez Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Słupsku, dla 10 uczestników 11-20 Hufca Pracy w Bytowie.

W dniach od 20.04.2021 r. do 29.07.2021 r. młodzież, w ciągu 60 godzin, zdobyła wiedzę i umiejętności konieczne do prowadzenia samochodu.

Kurs na prawo jazdy kat. B składał się z dwóch części, z części teoretycznej i praktycznej.

Dzięki udziałowi w zajęciach teoretycznych młodzi ludzie poznali zasady kierowania samochodem, poruszania się w ruchu drogowym, a także nauczyli się zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Poznali również prawa i obowiązki kierowcy.

Podczas części praktycznej uczestnicy kursu uczyli się jeździć po placu manewrowym, w ruchu miejskim oraz w ruchu poza obszarem zabudowanym.

Następnie wszyscy kursanci przystąpili do egzaminu wewnętrznego, który jest identyczny jak egzamin państwowy. Polega on na sprawdzeniu wiedzy i umiejętności kursanta.

Egzamin teoretyczny odbywa się przy użyciu dokładnie takiego samego testu komputerowego co na egzaminie państwowy. Egzamin praktyczny odbywa się zarówno na placu manewrowym, jak i w ruchu drogowym.

Po uzyskaniu pozytywnych wyników w egzaminie wewnętrznym kursanci uzyskali zaświadczenie o ukończeniu kursu. Zaświadczenie to uprawnia kursanta do zdawania egzaminu w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego.


10 uczestników 11-20 Hufca Pracy w Bytowie poprzez aktywne uczestnictwo w kursie na prawo jazdy kat. B uatrakcyjniło swoje CV o nowe kwalifikacje zawodowe. Zdobyli niezbędną wiedzę teoretyczną i praktyczne umiejętności potrzebne do prowadzenia samochodu. Dodatkowo podnieśli swoją samoocenę, umocnili wiarę we własne możliwości i zostali zmotywowani do bezustannego rozwoju zawodowego.


Autor tekstu: Anna Kucharska – specjalista ds. rozwoju zawodowego w CEiPM Słupsk

Autor zdjęć: Instruktor Nauki Jazdy


Zdjęcie nr 1: Uczestnicy podczas kursu na prawo jazdy


Widok zawartości stron Widok zawartości stron