Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Zambrów: Podpisanie porozumienia o współpracy

W siedzibie Hufca Pracy w Zambrowie Komendant Wojewódzki Podlaskiej WK OHP w Białymstoku Beata Matyskiel podpisała porozumienie o współpracy z Ewą Faszcze - Dyrektor Zespołu Szkół Agroprzedsiębiorczości im. Szkół Podchorążych Rezerwy w Zambrowie.

Przedmiotem porozumienia jest współpraca Zespołu Szkół Agroprzedsiębiorczości  z jednostkami organizacyjnymi OHP na Podlasiu. W tym: z Hufcem Pracy w Zambrowie, Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Łomży oraz Młodzieżowym Centrum Kariery w Zambrowie. Zakres współpracy obejmuje: rekrutację, współorganizację kształcenia, przygotowanie zawodowe, działalność wychowawczą, opiekuńczą i socjalizacyjną oraz udział w procesie doradztwa zawodowego, pośrednictwa pracy i doskonalenia zawodowego uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia  Nr 2 ZSA, a tym samym uczestników OHP z zambrowskiego Hufca Pracy.

Porozumienie zostało zawarte na okres od 01.09.2022r. na czas nieokreślony. 

 

Autor tekstu: Grażyna Dembek- Komendant HP w Zambrowie

Autor zdjęć: Grażyna Dembek- Komendant hufca

 

Zdjęcia nr 1-2: P. Komendant Beata Matyskiel i P.Ewa Faszcza podczas podpisywania porozumienia o współpracy

 

 


Widok zawartości stron Widok zawartości stron