Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Seminarium z doradztwa popytowego w powiecie zambrowskim

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we współpracy z Białostocką Fundacją Kształcenia Kadr była organizatorem seminarium pt.: Doradztwo popytowe i popularyzacja szkolnictwa branżowego w powiecie zambrowskim”.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we współpracy z Białostocką Fundacją Kształcenia Kadr była organizatorem seminarium pt.: Doradztwo popytowe i popularyzacja szkolnictwa branżowego w powiecie zambrowskim”.

W spotkaniu uczestniczyła komendant Hufca Pracy w Zambrowie, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Zambrowie i doradca zawodowy PUP, Kierownik Biura Cechu Rzemiosł Różnych wraz  z zarządem CECH-u, dyrektorzy, pedagodzy, doradcy zawodowi z Branżowych Szkół I st., Zespołów Szkół, Szkół Podstawowych z miasta Zambrów oraz organizator seminarium – dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zambrowie i przedstawicielka Białostockiej Fundacji Kształcenia Kadr.

Głównym punktem seminarium było przedstawienie przez Powiatowego Konsultanta BFKK projektu, w ramach którego została powołana Podlaska Sieć Doradztwa Zawodowego (PSDZ), której celem jest wsparcie szkół zawodowych w realizacji zadań doradztwa edukacyjno-zawodowego.

Zapoznano się ze strukturą i funkcjami Podlaskiej Sieci Doradztwa Zawodowego oraz z modelem popytowym w doradztwie zawodowym. Powiatowy Konsultant Podlaskiej Sieci Doradztwa Zawodowego poinformowała uczestników spotkania o planowanych działaniach w ramach realizowanego projektu – Podlaski Kompas Pracy.

Przedstawiciele Powiatowego Urzędu Pracy przedstawili dane statystyczne dotyczące sytuacji na rynku pracy w powiecie zambrowskim, zapoznali z formami wsparcia dla osób poszukujących pracę oraz bezrobotnych i usługami poradnictwa zawodowego.

Dyrektor PPP przedstawiła wymogi formalne i praktyczne przy zatrudnianiu pracowników młodocianych.  Ofertą edukacyjną Zespołów Szkół oraz zasady nauki w Branżowej Szkole I stopnia – wielozawodowej przedstawiali dyrektorzy szkół oraz komendant hufca.

 

Podkreślono, że w powiecie zambrowskim szkoły proponują uczniom szeroki wachlarz zawodów, w których kształcą uczniów u lokalnych pracodawców. Problemem jest pozyskanie pracodawców posiadających odpowiednie kwalifikacje na wprowadzenie nowych kierunków kształcenia oraz zbyt małą ilość zakładów pracy tej samej branży, którzy mogliby przyjąć na naukę zawodu większą ilość uczniów. Ustalono, iż trzeba promować kształcenie zawodowe wśród uczniów Szkól Podstawowych, rodziców a lokalnych pracodawców należy zachęcać do kształcenia młodych ludzi, aby mieli dobrych wykwalifikowanych  pracowników.

 

Autor tekstu: Grażyna Dembek – Komendant Hufca Pracy w Zambrowie

Autor zdjęć: Grażyna Dembek – Grażyna Dembek – Komendant Hufca Pracy w Zambrowie

 

Zdjęcie nr 1: Prezentacja przedstawicielki Białostockiej Fundacji Kształcenia Kadr dotycząca projektu

 

 


Widok zawartości stron Widok zawartości stron