Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Zambrów: Spotkanie przed wyjazdem do Hiszpanii

W Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu odbyło się spotkanie organizacyjne z grupą uczestników Hufca Pracy w Zambrowie wyjeżdżającą na staż zawodowy do Granady w Hiszpanii.

W Hiszpanii uczestników OHP z Ciechanowca czekają staże w czterech kierunkach zawodowych: monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, stolarz, fryzjer i mechanik pojazdów samochodowych.

 

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Podlaskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Białymstoku: zastępca wojewódzkiego koordynatora projektu - Dorota Pikos,  doradca EURES - Agnieszka Kruszewska, Komendant HP w Zambrowie, który pełni jednocześnie funkcję opiekuna grupy – Grażyna Dembek oraz  Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu - Łukasz Godlewski i rodzice.  

 

Podczas spotkania młodzież otrzymała walizki oraz wyprawki składające się min: z plecaka, klapek, t-shirt, ręczników, bidonu, artykułów higienicznych i innych niezbędnych artykułów do zabrania na staż. Uczestnicy stażu już wcześniej zostali wyposażeni w ubrania robocze odpowiednie do wykonywanych zawodów, które posłużą im podczas dwutygodniowych praktyk zawodowych realizowanych w hiszpańskich zakładach pracy.

 

Koordynator projektu poinformował młodzież o celach projektu i kwestiach dotyczących przebiegu praktyk. Zapoznał młodzież z programem praktyk, przedstawił warunki zakwaterowania oraz omówił sprawy logistyczne z dojazdem do zakładów pracy oraz przelotem samolotem z Polski do Hiszpanii i z powrotem.

 

Dyrektor szkoły omówił kwestie związane z bezpiecznym i odpowiednim zachowaniem uczniów podczas pobytu, podkreślił również, że jest to dla nich nowe i ważne doświadczenie zawodowe i społeczne. Dzięki wyjazdowi poznają inną kulturę, kraj rówieśników oraz system i warunki pracy u pracodawców.

 

Doradca EURES natomiast przedstawił ogólne informacje o sieci EURES oraz omówił funkcjonalność Europejskiego Portalu Mobilności Zawodowej. Poinformował o niezbędnych formalnościach dotyczących pobytu za granicą, jak np. wyrobienie karty EKUZ. Poruszył też niezwykle ważny temat bezpieczeństwa przy wyjazdach za granicę. Następnie przedstawił podstawowe informacje dot. Hiszpanii oraz Granady – miasta w Andaluzji, gdzie odbędzie się staż zawodowy. Na koniec przekazał najważniejsze informacje o aktualnej sytuacji na hiszpańskim rynku pracy oraz wymienił branże i zawody, w których można znaleźć pracę w tym kraju.

 

Projekt ,,Postaw na swój rozwój zawodowy” realizowany w ramach programu "Erasmus+, to szansa na doskonalenie umiejętności, poznanie europejskiego rynku pracy, rozwijanie swoich pasji i zdobywanie cennego doświadczenia zawodowego na praktykach w innym kraju.

 

Organizacją przyjmującą stażystów w Granadzie jest EUROPUENTE SPANISH PROJECT PARTNER S.L. https://europuente.com/pl/ .

 

Autor tekstu: Grażyna Dembek - Komendant HP w Zambrowie

Autor zdjęć: Grażyna Dembek - Komendant HP w Zambrowie, Justyna Gostkowska - uczennica ZSOiZ w Ciechanowcu

 

Zdjęcia nr 1-5: Uczestnicy podczas spotkania

 

 


Widok zawartości stron Widok zawartości stron