Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Zambrów: Spotkanie z przedstawicielem EKES

W Branżowej Szkole I st. nr 3 im. J. Korczaka przy ZDZ w Zambrowie odbyło się spotkanie uczniów z członkiem Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z ramienia NSZZ „Solidarność” - Mateuszem Szymańskim.

Uczestnicy Hufca Pracy w Zambrowie z  kl. III i I BS mieli możliwość zapoznać się z polityką europejską, która stanowi jeden z przedmiotów rozmów w EKES. Podczas spotkania prowadzący przedstawił programy wsparcia młodych na rynku pracy w UE takie jak: Gwarancje dla młodzieży, ERASMUS+, Eures, Europejski Korpus Solidarności, które to m.in. realizują bądź realizowały Ochotnicze Hufca Pracy oraz główne postulaty EKES – rynek pracy i edukacja.

Młodzież dowiedziała się również, co to jest EKES, co należy do jego podstawowych zadań, jakie są europejskie cele wobec młodzież. EEKS jako organ doradczy UE reprezentuje różne organizacje społeczeństwa obywatelskiego z całej Europy, m.in. przedsiębiorców, pracowników, związki zawodowe i inne grupy interesów. Powstał w 1957 roku z siedzibą w Brukseli (Belgia). Wydaje opinie na temat spraw UE skierowane do Komisji Europejskiej, Rady UE i Parlamentu Europejskiego. EKES organizuje imprezy artystyczne i młodzieżowe oraz inne wydarzenia, które mają przybliżyć UE społeczeństwu. Działa na rzecz wartości, na których opiera się integracja europejska i propaguje demokrację uczestniczącą oraz rolę społeczeństwa obywatelskiego.

Młodzież w trakcie spotkania, podczas prac w grupach miała okazję wypracować ważne priorytety dotyczące UE, zatrudnienia czy edukacji oraz podyskutować na temat problemów z jakimi borykają się obecnie żyjąc w swoich środowiskach oraz co dla nich jest ważne jakby wyjechali za granicę. Ważnymi dla uczniów priorytetami okazały się m.in.: wyrównanie szans zatrudnienia i zarobków dla kobiet i mężczyzn, przestrzeganie zasad BHP w zakładach pracy, brak mobbingu, płaca dostosowana do wykonywanego zawodu, godne warunki mieszkaniowe, podnoszenie zasobów wiedzy na różnych poziomach edukacji, zdobywanie nowych doświadczeń i umiejętności, wyposażenie szkół w nowoczesne technologie informatyczne. 

Na zakończenie spotkania przedstawiciel EKES przekazał uczniom materiały promocyjne: broszurę pn. „Dowiedz się co EKES może zrobić dla Ciebie”, notesy, długopisy oraz różne publikacje. Było to ciekawe i pouczające spotkanie dla uczniów oraz dla prowadzącego. 

 

Autor tekstu: Grażyna Dembek - Komendant HP w Zambrowie

Autor zdjęć: Chojak Mariola - mł. wychowawca HP w Zambrowie, Grażyna Dembek - Komendant HP w Zambrowie

 

 

 

 


Widok zawartości stron Widok zawartości stron