Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

"Nowe możliwości - praktyki w Europie"

Pomorska Wojewódzka Komenda OHP w dniach w marcu 2024 roku organizuje wymianę młodzieży polsko-greckiej w ramach projektu "Nowe możliwości - praktyki w Europie.

 

Projekt pt. „Nowe możliwości – praktyki w Europie” realizowany jest z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, w ramach projektu „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”. Pomorska Wojewódzka Komenda OHP występuje w nim w roli lidera. Projekt zakłada wyjazd 16 osób, podopiecznych Pomorskiej Wojewódzkiej Komendy OHP do Grecji (Saloniki), gdzie wezmą udział w praktykach zawodowych w marcu 2024 r..

Główną zaletą projektu będzie nabycie przez uczestników praktycznych umiejętności wykonywania zawodu, zdobycie doświadczenia zawodowego w samodzielnym i zespołowym wykonywaniu obowiązków, kształtowanie umiejętności współpracy i organizacji pracy, zarządzania czasem podczas wykonywania zadań specyficznych dla zawodu, a także umiejętności zwiększających zdolność zatrudnienia. Dodatkowo młodzież uzyska umiejętności swobodnej komunikacji i współpracy w języku angielskim branżowym. Liczymy, że dzięki udziałowi w projekcie młodzież dodatkowo będzie mogła zdobyć konkurencyjne umiejętności, tak aby w przyszłości być akceptowanym i docenianym pracownikiem nie tylko w kraju, ale również na międzynarodowym rynku pracy.

 

Autor tekstu: Alicja Otto, Marta Rychel – pracownicy Zespołu Programów Międzynarodowych

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Widok zawartości stron Widok zawartości stron