Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Zawsze gotowi do pomocy!

Odpowiedzialność, chęć niesienia pomocy innym, odwaga, empatia są to jedne z wartości, które są bardzo ważne w życiu każdego człowieka.

 

Kadra wychowawcza zatrudniona w OHP, stara się zwracać uwagę młodzieży na powyższe kwestie.

Właśnie tymi wartościami wykazało się troje wychowanków: Bartłomiej Lisiecki i Maksymilian Wiśniewski z Hufca Pracy 1-6 w Jeleniej Górze oraz Bartłomiej Żywicki z Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Mysłakowicach.

Chłopcy w czasie wycieczki do Kołobrzegu, podczas trwania wypoczynku letniego z OHP, zobaczyli starszą panią, która upadła i uszkodziła sobie głowę. Bez zastanowienia pobiegli, by pomóc kobiecie. Bartek Lisiecki wraz z Maksem podnieśli panią, zorganizowali jej miejsce do siedzenia, wodę, powiadomili pogotowie ratunkowe i cały czas towarzyszyli poszkodowanej do czasu przyjazdu ratowników medycznych.

W tym samym czasie, tegoroczny absolwent roku Bartek Żywicki, który spędzał z OHP już ostatnie chwile, udzielił pani pierwszej pomocy przedmedycznej - zdezynfekował oraz zaopatrzył ranę.

Z racji wielkiego zaangażowania Bartka w działania OSP wiedzieliśmy, że kobieta jest w dobrych rękach.

Opisana powyżej sytuacja pokazuje, że działania podejmowane przez kadrę wychowawczą, spotkania z przedstawicielami służb ratunkowych, mają realne odzwierciedlenie w życiu naszych wychowanków.

Chłopcy wykazali się postawą godną szacunku i uznania.

Jesteśmy niezwykle dumni z tego, że młodzi ludzie w sytuacji, gdzie wiele osób przeszłoby obojętnie, byli w stanie pomóc potrzebującej osobie. Jak sami chłopcy mówią, była to dla nich bardzo stresująca sytuacja, jednak byli oni w stanie zachować zimną krew i działać.

Dziękujemy za Waszą wrażliwość i dobre!

 

Autor tekstu i zdjęcia: Sara Kania, wychowawca OSiW OHP Mysłakowice

 


Widok zawartości stron Widok zawartości stron