Wydawca treści Wydawca treści

Jak napisać CV i list motywacyjny?

Starannie przygotowane dokumenty aplikacyjne to szansa na otrzymanie zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną. Watro zadbać, by wyglądały profesjonalnie.

O czym należy pamiętać, redagując CV i list motywacyjny?

Ważne jest, aby podane przez ciebie informacje były prawdziwe. Nie warto koloryzować, ponieważ to, co deklarujesz o sobie w CV i liście motywacyjnym łatwo sprawdzić.

Pisz tylko o tym, co jest ważne. Skończyłeś studia? Nie informuj o szkole podstawowej i średniej (chyba, że jest to uzasadnione i wiąże się ze stanowiskiem, na którym ci zależy). Staraj się, aby treść była rozmieszczona ładnie i przejrzyście.

Zadbaj o ortografię, gramatykę i interpunkcję. Zwróć uwagę na to, czy wszystkie nazwy (np. firmy, szkoły) wpisałeś poprawnie. Używaj łatwej do czytania czcionki, np. Arial w rozmiarze 12. Nie wykorzystuj ozdobnych.

Drukuj zawsze na białym papierze formatu A4. Jeśli chcesz się wyróżnić, możesz użyć papieru lepszej jakości. Koniecznie sprawdź poprawność wydruku. Tekst nie powinien być krzywy. Pamiętaj, że wręczane (lub wysyłane) dokumenty aplikacyjne nie mogą być poplamione i uszkodzone. To twoja wizytówka. Dobrze byłoby, gdybyś poprosił zaufaną osobę o przeczytanie tego, co napisałeś.

A teraz przejdźmy do szczegółów!

Czym warto się kierować, tworząc CV?

Curriculum Vitae (z łac. „bieg życia”) to twój życiorys. Powinien zawierać informacje, które mają sprowokować pracodawcę do myślenia o tobie jak o potencjalnym pracowniku.

Przygotowanie CV warto zacząć od wypisania na kartce swoich mocnych stron.

Zastanów się:

 • Co do tej pory udało ci się osiągnąć?

 • Jakie są twoje zainteresowania?

 • Jakiego pracownika szuka interesujący cię pracodawca i co pod tym kątem warto w CV uwydatnić?

Dobry życiorys jest krótki. Najlepiej jest zaprezentować się na jednej stronie. Jeśli nie jest to możliwe, pamiętaj, by jego objętość nie przekroczyła 2 stron.

W CV warto umieścić swoje aktualne zdjęcie (takie, jak legitymacyjne). Powinieneś sprawiać wrażenie osoby miłej. Niedopuszczalne są dziwne pozy, miny i niestosowny strój.

Z czego składa się CV?

Życiorys zawodowy powinien zawierać następujące informacje:

 1. Dane personalne. Podajesz imię, nazwisko, adres do korespondencji, numer telefonu i adres skrzynki elektronicznej. Pamiętaj, że e-mail powinien być profesjonalny. Jeśli takiego nie masz, warto założyć nową skrzynkę. Może zawierać twoje imię i nazwisko. Lepiej nie pisać np. poziomka8@... Jeśli w obecnej pracy posiadasz służbowy adres e-mail, nie wykorzystuj go do rozsyłania aplikacji. Jest to bardzo źle widziane. Nie zamieszczaj danych wrażliwych, jak np. stan cywilny, data urodzenia, posiadanie dzieci. (Dane personalne zamieszczasz u góry, np. obok zdjęcia.)
 2. Cel zawodowy. W tym punkcie możesz wpisać stanowisko lub dział, w którym chcesz pracować. Nie jest to obowiązkowy punkt w CV. (Jeśli zdecydujesz się na jego umieszczenie, zrób to wers pod zdjęciem.)
 3. Wykształcenie. Wpisujesz uzyskany tytuł np. zawodowy, daty rozpoczęcia i ukończenia nauki. Niżej nazwę szkoły/uczelni, kierunek i specjalizację. Pamiętaj o odwróconej kolejności chronologicznej. Zacznij od szkoły, którą ukończyłeś ostatnio. Na końcu wpisz tę, od której twoja edukacja się rozpoczęła. (Staraj się ładnie podzielić treść. Dla lepszej przejrzystości stosuj np. kolumny.)
 4. Doświadczenie zawodowe. W tym punkcie wypisz, gdzie do tej pory pracowałeś. Podaj daty. Wyszczególnij stanowisko, które zajmowałeś i zakres twoich obowiązków. Zachowaj zasadę odwróconej chronologii. Jeśli masz przerwy w zatrudnieniu, przemyśl, co odpowiedziałbyś na pytanie o to, czym były spowodowane. Może się ono pojawić w trakcie późniejszej rozmowy kwalifikacyjnej. Jeśli jeszcze nie pracowałeś, możesz zamiast „doświadczenia zawodowego” i „pozostałych doświadczeń” stworzyć punkt „doświadczenie”. Zamieść w nim informacje np. o praktyce zawodowej, kursach, wolontariacie.
 5. Pozostałe doświadczenia. Odbyłeś praktyki zawodowe, szkolenie, kurs, wolontariat, zdarzyło ci się pracować w czasie wakacji, udzielać się w organizacjach? Koniecznie to wpisz. Przedstawisz się jako osoba kreatywna i samodzielna.
 6. Osiągnięcia. Jeśli masz osiągnięcia, którymi chcesz się pochwalić (np. otrzymane nagrody i wyróżnienia za udział w konkursach), wpisz je w tym punkcie. Jeśli nie - pomiń go.
 7. Umiejętności. Jest to miejsce na wypisanie tego, co umiesz robić. Może to być np. obsługa komputera, urządzeń biurowych, znajomość języków obcych (należy wpisać, w jakim stopniu znasz ten język w mowie i piśmie np. podstawowy, średni, dobry, zaawansowany oraz posiadane certyfikaty), posiadanie prawa jazdy (z kategorią). W zależności od tego, na jakie stanowisko kandydujesz, możesz rozszerzyć informacje, które są szczególnie wartościowe dla pracodawcy.
 8. Zainteresowania. Napisz krótko o tym, co lubisz robić i czym się interesujesz. Nie ograniczaj się do ogólników. Jeśli lubisz muzykę – napisz, jaką się interesujesz, jeżeli uprawiasz sport – podaj dyscyplinę.
 9. Klauzula. Na końcu, obowiązkowo należy umieścić klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).” Zdarza się, że pracodawca wymaga jakieś innej klauzuli – jej treść umieści wtedy w ogłoszeniu prezentującym ofertę pracy. Jeśli pominiesz klauzulę o przetwarzaniu danych osobowych, możesz mieć pewność, że nikt nie przeczyta twojego CV i wyląduje ono w koszu.

Najpopularniejsze rodzaje CV

Jakie CV jest dla ciebie najlepsze? By odpowiedzieć sobie na to pytanie, zastanów się, czego oczekuje pracodawca, a co ty sam możesz mu zaproponować. Wybierając rodzaj życiorysu zastanów się, co chcesz w nim przede wszystkim pokazać. Unikaj bezmyślnego stosowania wzorców i formularzy do tworzenia CV z Internetu. CV powinno być zawsze dostosowane do konkretnej oferty i danego pracodawcy.

Nie ma jednoznacznej odpowiedzi, jaki rodzaj CV powinna wybrać osoba, która jeszcze nie pracowała. Jeśli chce podkreślić swoją dotychczasową edukację, może zdecydować się na życiorys chronologiczny. Jeżeli chce zaznaczyć przede wszystkim swoje umiejętności zawodowe (np. wolontariat lub ukończone kursy, jeśli mogłyby one być istotne pod kątem stanowiska), może spróbować przygotować CV funkcjonalne.

 1. CV chronologiczne
  Jest to najpopularniejsza forma CV. Charakteryzuje się zamieszczeniem w dokumencie punktów „wykształcenie” i „doświadczenie zawodowe”. W tym rodzaju CV ważne są wszelkie informacje o udziale w praktykach, stażach, szkoleniach i dodatkowych umiejętnościach (np. obsługa komputera, znajomość języków obcych, posiadanie prawa jazdy).

  Jeśli masz doświadczenie w jednej dziedzinie i szukasz zajęcia z nią związanego, możesz wybrać CV chronologiczne.

  Przykładowe CV chronologiczne możesz zobaczyć tu: KLIK
   
 2. CV funkcjonalne
  Ta forma życiorysu charakteryzuje się podaniem dokładnej informacji o zajmowanych stanowiskach i pełnionych funkcjach. Inna jest też kolejność prezentowanych danych. Po punkcie „dane osobowe” umieszczamy „umiejętności zawodowe” i/lub „doświadczenie zawodowe”. Dopiero po nich „wykształcenie”.

  Z CV funkcjonalnego przeważnie korzystają osoby, które często zmieniają rodzaj wykonywanego zajęcia lub mają duże luki w zatrudnieniu.

  Przykładowe CV funkcjonalne możesz zobaczyć tu: KLIK
   
 3. CV europejskie
  Wzór tego życiorysu opracowała Komisja Europejska. Posługują się nim przede wszystkim pracownicy korporacji międzynarodowych i osoby starające się o staż/pracę za granicą. Ten rodzaj życiorysu zawiera wiele szczegółowych informacji o kandydacie.

  Jednolity dla wszystkich członków UE wzór pozwala na ocenę kompetencji osób z różnych krajów.

  Druk życiorysu europejskiego (z przykładowymi CV) i dokładna instrukcja jego przygotowania są dostępne na stronie www.europass.org.pl

List motywacyjny - co warto wiedzieć?

List motywacyjny jest to (obok CV) element niezbędny przy szukaniu pracy. Jego zadaniem jest zachęcenie pracodawcy do zapoznania się z twoją ofertą i zaproszenia cię na rozmowę kwalifikacyjną.

Dobry list motywacyjny powinien zawierać odpowiedzi na pytania:

 • Skąd wiesz o rekrutacji? Gdzie znalazłeś ogłoszenie?

 • Na jakie stanowisko aplikujesz?

 • Dlaczego jesteś najlepszym kandydatem?

 • Dlaczego chcesz pracować w tej firmie?

 • Co zyska pracodawca zatrudniając właśnie ciebie?

Pisząc list motywacyjny, staraj się, aby jego objętość nie przekroczyła 1 strony A4. Nie powinieneś powtarzać informacji, które zawarłeś w CV, ale rozwinąć je. Podać przykłady na to, co zadeklarowałeś w życiorysie. Jeżeli zaznaczyłeś, że np. jesteś osobą komunikatywną, opisz sytuacje, w których ta cecha okazała się wyjątkowo przydatna.

Ważne jest to, co udało ci się osiągnąć, czego się nauczyłeś (co mogłoby być przydatne na interesującym cię stanowisku).

Dla lepszej przejrzystości stosuj akapity. Pamiętaj, nowa myśl - nowy akapit. Pisz zwięźle i na temat.

Przygotuj osobny list motywacyjny dla każdej oferty pracy, na którą odpowiadasz. Osoba czytająca twój dokument będzie przekonana o twoim zaangażowaniu. Nie powielaj jednego listu, bo łatwo o pomyłkę. Nie świadczy to o profesjonalizmie.

Jak powinien wyglądać list motywacyjny?

Kompozycja listu motywacyjnego jest taka, jak każdego listu:

 1. Miejscowość i data (w prawym górnym rogu).
 2. Twoje imię, nazwisko, adres i numer telefonu (wpisujesz po lewej stronie, w wersie pod miejscowością i datą).
 3. Dane osoby i firmy (lub tylko firmy, jeśli nie kierujesz swojego listu do konkretnej osoby). Te informacje zamieszczasz kilka wersów niżej, po stronie prawej.
 4. Pod ostępie od lewejstrony zamieszczasz zwrot grzecznościowy, np. „Szanowna Pani Prezes” lub „Szanowni Państwo”.
 5. Wers niżej treść główną treść listu możesz zacząć np. tak: „W odpowiedzi na Państwa ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Państwa firmy dnia 03.11.2014 r., chcę przedstawić swoją kandydaturę na stanowisko…” lub „Po zapoznaniu się z ogłoszeniem zamieszczonym w Gazecie… w dniu 03.11.2014 r. o naborze pracowników do Państwa firmy, na stanowisko…”.
 6. W dalszej części powinieneś udowodnić, że posiadasz kwalifikacje i doświadczenie niezbędne na stanowisku, na które aplikujesz. Postaraj się przekonać, że twoja wiedza i umiejętności przyczynią się do rozwoju firmy, że zyska ona zaangażowanego i oddanego pracownika.
 7. Pamiętaj, aby zaznaczyć swoją gotowość do odbycia rozmowy kwalifikacyjnej. Zachęć pracodawcę do zaproszenia cię na spotkanie, pisząc np. „Z przyjemnością przyjdę na rozmowę kwalifikacyjną” lub „Będę wdzięczny za możliwość przedstawienia swojej kandydatury w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej”.
 8. List powinieneś zakończyć stosownym pożegnaniem, np. „Łączę wyrazy szacunku” lub „Z poważaniem” (umieść pod tekstem, po stronie prawej).
 9. Pamiętaj, że każdy list motywacyjny powinien być własnoręcznie podpisany.

Przykładowy list motywacyjny możesz zobaczyć tu: 1.   2.