Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

„Być młodym Europejczykiem” - Projekt wymiany międzynarodowej w Niemczech

W dniach od 6 marca do 21 marca 2022 r. Podkarpacka Wojewódzka Komenda OHP w Rzeszowie realizowała w Niemczech w ramach programu ERASMUS+ projekt „International Practical Youth Camp”.

Wzięło w nim udział 16 uczestników z Polski: 9-12 Hufca Pracy w Jarosławiu, 9-13 HP w Przemyślu oraz Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Iwoniczu. Dodatkowo  w projekcie wzięły udział 54 osoby z Niemiec, Turcji i Włoch w wieku od 16 do 23 lat z instytucji proedukacyjnych i prospołecznych. Projekt został zrealizowany w miasteczku Obing w Bawarii gdzie młodzież miała szansę skonfrontować się ze swoimi rówieśnikami w różnych profesjach zawodowych.

Przez dwa tygodnie młodzi ludzie doświadczali wspólnie licznych nieformalnych działań edukacyjnych, weryfikowali i rozwijali swoje kompetencje zawodowe. Brali również udział w codziennych zajęciach nauki języka obcego, zajęciach muzycznych, sportowych; koncentrujące się na nauce w  międzykulturowym środowisku. Docelowo projekt dostarczył uczestnikom nowych kompetencji i kwalifikacji  które zaprocentują w ich przyszłej karierze zawodowej z wpływem na prawidłową integrację społeczną. 

Podczas pobytu młodzież brała czynny udział we wszystkich przedsięwzięciach wykazując bardzo duże zaangażowanie w realizację wyznaczonych zadań i obowiązków. Dzięki integracji z rówieśnikami z innych krajów młodzi ludzie mieli szansę nauczyć się podstaw języka włoskiego, niemieckiego i tureckiego w tym słownictwa branżowego właściwego dla zawodów w których się kształcą w kraju rodzimym. W programie nie zabrakło również atrakcyjnych wyjazdów turystycznych. Młodzież odwiedziła Monachium, Salzburg, Landshut i Wasserburg. Młodzież miała również szansę pływać łodzią po największym jeziorze Bawarii Chiemsee oraz wziąć udział w jednodniowych warsztatach w Muzeum BMW.

Po zakończeniu projektu wszyscy uczestnicy otrzymali certyfikaty Youthpass oraz uczestnictwa w kursach praktycznych. Dzięki realizacji projektu młodzież miała szansę nie tylko podnieść swoje kwalifikacji językowe i zawodowe, lecz również przełamać bariery międzykulturowe i skonfrontować swoje kompetencje z kwalifikacjami swoich rówieśników z innych krajów Europy. 

 

Autor tekstu i zdjęć: Hubert Podgórny, kierownik Zespołu Kształcenia, Wychowania i Rozwoju Zawodowego w Podkarpackiej WK

 


Widok zawartości stron Widok zawartości stron