Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

„Dni otwarte Funduszy Europejskich”

W dniu 28 września 2020 r. Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Suwałkach, jako instytucja realizująca działania współfinansowane z EFS, w ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich zorganizowało spotkanie informacyjne skierowane do uczestników Hufca Pracy w Suwałkach.

Przedstawiono na nim prezentację multimedialną dotyczącą projektów współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanych przez centrum. Zaprezentowano całokształt działalności oraz formy wsparcia, jakie oferują Ochotnicze Hufce Pracy. Omówiono 16 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej oraz przybliżono tematykę europejską.

W ramach wydarzenia zorganizowano również konkurs pt. „Symbole Unii Europejskiej – kolaż”. Wpłynęło 8 prac z których najlepszą była praca Wiktorii Barszczewskiej. Ponadto osoby zainteresowane mogły skorzystać z informacji w zakresie poszukiwania pracy, pisania CV, możliwości podwyższenia lub zmiany kwalifikacji zawodowych.

W ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich pracownicy centrum: Anna Maziewska, Monika Kolenkiewicz i Urszula Rytwińśka wzięły udział w webinarium „Rozpocznij działalność gospodarczą z Funduszami Europejskimi” zorganizowanym przez „ARES” S.A. w Suwałkach.

 

Tekst: Anna Maziewska - sp. ds. programów

Zdjęcia: Monika Kolenkiewicz – doradca zawodowy

 

Nr 1- Uczestnicy spotkania w ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich.

Nr 2- Uczestnicy w trakcie rozdania nagród w ramach konkursu „Symbole Unii Europejskiej”.

Nr 3- Pracownicy centrum w trakcie szkolenia.

 

 


Widok zawartości stron Widok zawartości stron