Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

25 – lat wspierają młodzież w Wasilkowie

Ośrodek będący państwową placówką,  już od 25 lat oferuje młodzieży kształcenie zawodowe na profesjonalnie wyposażonych warsztatach (z wynagrodzeniem za praktyki), wychowanie oraz nieodpłatne zakwaterowanie w internacie z całodziennym wyżywieniem. Jest tego typu jedyną działającą na Podlasiu placówką. Ogółem w trakcie minionych lat udało się kadrze z Ośrodka udzielić wsparcia pond 2000 młodych osób z różnymi problemami (w tym  rodzinnymi, szkolnymi, wychowawczymi, itp.). Po zakończeniu nauki zawodu średnio 48 % absolwentów ośrodka podejmuje zatrudnienie a 27 % dalszą naukę.

W przeciągu 25 lat działalności placówka sukcesywnie rozwijała  unowocześniała swoją bazę lokalową (wyposażoną m.in. w internat, stołówkę, świetlicę, salę gimnastyczną, warsztaty szkoleniowe) oraz formy i standardy pracy kadry z młodzieżą. Wprowadzone zaś na początku 2020 r. nowoczesne standardy pracy kadry OHP z młodzieżą przyczynią się do jeszcze bardziej kompleksowego wsparcia uczestników ośrodka. Dzięki temu kadra pedagogiczna z placówki współpracując ściśle z kadrą z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Białymstoku (w tym pośrednikami pracy, doradcami zawodowymi czy spec. ds. rozwoju zawodowego) będzie mogła coraz efektywniej przygotowywać podopiecznych do zdobycia zawodu i wejścia na rynek pracy. 

Główne zadania Ośrodka, to umożliwienie młodzieży w wieku 15-18 lat  uzupełnienia wykształcenia ogólnego oraz zdobycia kwalifikacji zawodowych w szkole podstawowej i szkole branżowej I stopnia w różnych kierunkach zawodów, tj. monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, murarz, kucharz, krawiec i fryzjer. Ośrodek w ramach swoich zadań zapewnienia opiekę wychowawczą młodzieży (24 h/dobę) i opiekę specjalistów (w tym psychologa, pedagoga, pośrednika pracy i doradcy zawodowego).


Kadra placówki wspólnie z młodzieżą  realizuje szereg programów wychowawczych, profilaktycznych i resocjalizacyjnych  (np. programy: integracyjno-adaptacyjny, zdrowy styl życia, stop uzależnieniom, społeczno-prawny, itp.) oraz różne  imprezy kulturalno-oświatowe i sportowo-rekreacyjne (np. turnieje piłki nożnej, siatkowej, tenisa stołowego, andrzejkowe karaoke, przeglądy twórczości artystycznej). Podopieczni OSiW biorą też udział w licznych kołach zainteresowań (np. plastycznym, sportowym, informatycznym, teatralnym). Najlepsi uczestnicy (po „naładowaniu akumulatorów” i podniesieniu poczucia własnej wartości) bardzo często, zwykle pierwszy raz w życiu, z sukcesem startują w konkursach na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim, czy biorą udział w zagranicznych stażach zawodowych i wymianach międzynarodowych w kraju i za granicą. Podopieczni Ośrodka m.in. zdobyli I miejsce w „Ogólnopolskim konkursie fryzjer”, I miejsce w „Ogólnopolskim  konkursie literackim o Janie Pawle II” czy liczne wyróżnienia w konkursach plastycznych, teatralnych i informatycznych oraz biorą udział w różnych charytatywnych inicjatywach społecznych (np. wspierają  schroniska dla psów – przekazując stare koce, budy, itp.).

Podsumowując różne większe i małe sukcesy ośrodka można wymienić fakt, że kilku absolwentów ukończyło studia wyższe (np. jeden z nich jest pedagogiem i pracuje w placówce oświatowej i aktualnie realizuje studia podyplomowe, jeden z absolwentów został informatykiem, wielu absolwentów założyło własne inicjatywy gospodarcze i zostało rzemieślnikami – np. jeden były uczestnik posiada  swoją pracownię w Czarnej Wsi Kościelnej i wielu pracuje w wyuczonym zawodzie).W ciągu tych minionych lat ośrodek gościł różnych znanych gości m.in. ze świata kultury i sportu (np. placówkę odwiedziła aktorka Emilia Krakowska, bokser Dariusz Snarski, piłkarz Jarosław Bartnowski, byli też saperzy z jednostki specjalnej, posłowie na Sejm z Sejmowej Komisji Pracy, piłkarze Jagielloni, itp.). Przy okazji realizacji projektów międzynarodowych w placówce gościła też młodzież  z różnych krajów europejskich.

Jubileusz 25 – lecia  Ośrodka nakłania kadrę oraz jego podopiecznych nie tylko do podsumowań, ale też do szerokiego promowania w różnych formach i środowiskach (np. podczas spotkań z przedstawicielami współpracujących instytucji i lokalnych mediów)jego działalności, by zachęcić jak najwięcej potrzebującej wsparcia młodzieży dopodjęcia nauki kształcenia zawodowego i zamieszkania w placówce. Dzięki temu coraz więcej młodzieży z Podlasia otrzyma  szansę, by skorzystać z bogatej oferty usług placówki. W związku z tym Ośrodek zaprasza do siebie chętną młodzież, która chce z powodzeniem zdobyć zawód i skutecznie przezwyciężyć swoje problemy przy wsparciu różnych specjalistów. W ośrodku dla każdego jest szansa na osiągnięcie sukcesu, ważnym jest tylko, by zmienić swoje dotychczasowe środowisko, spełnić kryteria rekrutacyjne i złożyć dokumenty do ośrodka mieszczącego się w Wasilkowie na ul. Supraślskiej 21.Szczegółowe informacje i dokumenty rekrutacyjne do pobrania znajdują się na stronie www.podlaska.ohp.pl, tel. 85 7155420.

Podczas dotychczas prowadzonej akcji promocyjnej ośrodka goście mieli okazję zwiedzać bazę lokalową placówki, bezpośrednio zapoznać się z jego działalnością czy degustować symboliczny tort z okazji Jubileuszu 25 –lecia upieczony przez uczestników ośrodka kształcących się na kierunku kucharz.

Autor: Elżbieta Dziemianiuk

Zdjęcia: E. Dziemianiuk, B.Bratumił, kadra OSiW w Wasilkowie

 


Widok zawartości stron Widok zawartości stron