Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Dobre maniery – drogą do kariery

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Rzeszowie w dniach 8-13 sierpnia w ramach Polsko - Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży zrealizowało projekt „Dobre maniery - drogą do kariery”.

Nie ma na świecie człowieka, który nie chciałby być akceptowany, szanowany i dobrze oceniany. Chcemy być kulturalni i z godnością oraz życzliwością traktowani przez innych. A dobre maniery to nic innego jak zachowanie społeczne zgodne z powszechnie przyjętymi zasadami. To grzeczność i kultura w kontaktach międzyludzkich i międzynarodowych. Takie idee przyświecały projektowi. 

Z ogarniętej wojną Ukrainy do Rzeszowa przyjechała dwunastoosobowa grupa młodzieży z Liceum nr 2 w Yemilchynie w obwodzie Żytomierskim. Ze strony polskiej w projekcie brało udział dwunastu młodych uczestników z 9-19 Hufca Pracy w Dębicy. Jego głównym celem było nabywanie kompetencji niezbędnych do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym, zapoznanie uczestników z podstawami savoir vivre, zasadami poprawnego zachowania w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, rozwijanie kompetencji miękkich wymaganych od pracownika oraz budowanie relacji opartych na zderzeniu z inną kulturą, mentalnością i sposobem bycia.

Młodzież uczestniczyła w zajęciach grupowych i indywidualnych, warsztatach na temat tolerancji i przełamywania stereotypów. Zostały one wzbogacone o wieczory międzykulturowe, spotkania, panele dyskusyjne, ćwiczenia, debaty, gry fabularne, zabawy i wspólne ognisko. Odbyła się także prezentacja profilu działań organizacji partnerskich, przedstawienie dobrych praktyk z zakresu kariery zawodowej młodzieży oraz programów integracji społecznej, a także wymiana informacji i pomysłów pomiędzy uczestnikami. Działania odbywały się w siedzibie Podkarpackiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Rzeszowie, w Domu Polonii, w Muzeum Okręgowym w Rzeszowie oraz w Hotelu „Hubertus”. Wszystkie sprzyjały integracji i edukacji młodzieży.

11 sierpnia w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury im. Katarzyny Sobczyk w Tyczynie odbył się „Kiermasz Dobrych Manier" podsumowujący realizację działań z udziałem społeczności lokalnej oraz mediów. Komendant Wojewódzki OHP Jerzy Cypryś powitał zaproszonych gości, podziękował młodzieży m.in. za duży entuzjazm w popularyzacji kultury oraz tradycji swoich krajów oraz za otwartość na nowe znajomości. Gościem honorowym wydarzenia był Konsul Generalny Ukrainy w Lublinie Pan Artem Valah. Uczestnicy w urozmaicony sposób zaprezentowali historię, kulturę swoich regionów, przedstawili prezentację multimedialną z przebiegu każdego dnia wymiany oraz wystawę prac plastycznych wykonanych na zajęciach. Fryzjerki w formie warsztatów zaprezentowały w praktyce fryzury wieczorowe, biznesowe, na wesele, do teatru, na rozmowę kwalifikacyjną i inne. Kucharze poprowadzili warsztaty zachowania się przy stole dekorowania go oraz serwowania posiłków. Młodzież pokazała, jak się ubrać na różne imprezy okolicznościowe, a dla społeczności lokalnej poprowadziła warsztaty plastyczne, podczas których ich uczestnicy poznawali sposoby przygotowania stroików na stół, decoupagu świec czy układania serwetek. Program artystyczny przedstawili: młody, utalentowany pianista z Charkowa Valerii Vladymyrov, akordeonista Taras Hnidets oraz Zespół Śpiewaczy „Tyczyniacy” i Kapela Wójta Tycznera. 

Na zakończenie przy wspólnym poczęstunku odbyła się integracja międzypokoleniowa. Spotkanie stworzyło możliwość wymiany doświadczeń, przyjrzenia się sposobom funkcjonowania organizacji partnerskich, a także było okazją do inspiracji o nowe inicjatywy na przyszłość – podsumowała projekt jego koordynatorka Walentyna Turowska.

Patronat medialny nad projektem sprawowało Polskie Radio Rzeszów. Projekt finansowany był z Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach Programu Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży.

 

Autor tekstu: Walentyna Turowska - specjalista ds. programów w CEiPM Rzeszów

Autor zdjęć: Wiesław Wiktor starszy wychowawca 9-19 Hufca Pracy w Dębicy

 

 


Widok zawartości stron Widok zawartości stron