Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Drugie szkolenie w rzeszowskim CEiPM zakończone

23 kwietnia zakończyło się szkolenie zawodowe pn. „Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia” zorganizowanym przez Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Rzeszowie.

Jego celem było przygotowanie 14 uczestników do wykonywania pracy na stanowisku operatora wózka jezdniowego.

Zajęcia teoretyczne przybliżyły uczestnikom szkolenia typy stosowanych wózków widłowych, ich budowę, czynności kierowcy przy jego obsłudze przed podjęciem pracy, w czasie pracy i po pracy wózkami. Nie zabrakło również informacji na temat przestrzegania przepisów BHP i ppoż. W części praktycznej beneficjenci nauczyli się prawidłowo manewrować wózkiem oraz bezpiecznie wymienić w nim butlę gazową. Szkolenie zakończyło się egzaminem wewnętrznym.

Za miesiąc odbędzie się egzamin teoretyczno-praktyczny przed Komisją z Urzędu Dozoru Technicznego. Uczestnicy pomyślnie zdając ten egzamin uzyskają kwalifikacje potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu szkolenia i odpowiedni certyfikat.

 

Autor artykułu: Edyta Ostrowska - specjalista ds. rozwoju zawodowego CEiPM Rzeszów

Autor zdjęć: Edyta Ostrowska - specjalista ds. rozwoju zawodowego CEiPM Rzeszów

 

Zdjęcie nr 1-5: Uczestnicy kursu „Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia”

 

 

 


Widok zawartości stron Widok zawartości stron