Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Kompetencje informatyczne w Młodzieżowym Centrum Kariery w Iwoniczu

5 grudnia w Młodzieżowym Centrum Kariery w Iwoniczu zakończyło się szkolenie z zakresu rozwoju kompetencji informatycznych.

Warsztaty zaadresowano do uczestników Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Iwoniczu. Kompetencje informatyczne to jedne z kluczowych kompetencji w samorealizacji, rozwoju osobistym, integracji społecznej oraz zatrudnieniu.

W ramach działań pilotażowych szkolenia z zakresu rozwoju kompetencji informatycznych zostały włączone do tematyki poradnictwa grupowego. Mają one na celu rozwój umiejętności informatycznych oraz naukę świadomego, otwartego i krytycznego wykorzystywania technologii społeczeństwa informacyjnego (TSI) w pracy, rozrywce i porozumiewaniu się, a także obycie się z technologią w charakterze narzędzi do pracy oraz tych ułatwiających codzienne życie. Ważne jest, aby kształtować w sobie postawę otwartą na ciągłą naukę i korzystać z coraz nowszych rozwiązań w świecie cyfrowym jednocześnie mając świadomość odpowiedzialności, jaka wynika z faktu funkcjonowania w społeczeństwie cyfrowym.

Prowadząca warsztaty, Marta Chorążak-Tabisz, doradca zawodowy z MCK w Iwoniczu, dostosowując tematykę warsztatów w zakresie TSI do uczniów pierwszej klasy szkoły branżowej, zwróciła przede wszystkim uwagę na funkcjonowanie w świecie social mediów, obsługę komputera, aplikacji i narzędzi internetowych ułatwiających codzienne funkcjonowanie, takich jak platformy szkoleniowe, i edukacyjne, komunikacja z urzędami w zakresie e-usług administracyjnych oraz bezpieczeństwo nas i naszych danych w sieci. 

 

Autorka tekstu: Marta Chorążak - Tabisz, doradca zawodowy MCK Iwonicz

Autorka zdjęć: Bernadetta Stachyrak - pośrednik pracy MCK Iwonicz

 

Zdjęcia nr 1-3: Uczestnicy warsztatów „Jesteśmy społeczeństwem cyfrowym” w MCK Iwonicz.

 

 


Widok zawartości stron Widok zawartości stron