Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Moje finanse - dziś i jutro

U progu wakacji młodzież z dwóch jednostek OHP – z Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Toruniu oraz Hufca Pracy w Bydgoszczy, zakończyła realizację projektu pod tytułem „Moje finanse”, którego celem głównym był wzrost wiedzy ekonomicznej na temat finansów wśród jego uczestników.

 

Czteromiesięczny projekt wzbogacił wiedzę młodzieży z zakresu przedsiębiorczości, finansów i zarządzania budżetem domowym poprzez warsztaty z ekspertami oraz wyjazd edukacyjny czy turniej gier ekonomicznych.

23 czerwca 2022 r. na auli Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy młodzież z jednostek OHP z Torunia oraz z Bydgoszczy zaprezentowała rozwiązania dotyczące zarządzania budżetem domowym wielopokoleniowej rodziny Nowaków, którym przyszło mierzyć się z wyzwaniem jakim była naprawa samochodu (case study). Młodzież stanęła na wysokości zadania i przedstawiła ciekawe rozwiązania, przy czym żadna z grup nie zdecydowała się na zaciąganie pożyczek. Prezentacje opracowane w grupach kilkuosobowych zostały ocenione przez pracowników z WSG z Bydgoszczy, którzy przeprowadzili dla młodzieży w obu miastach zajęcia w ramach projektu oraz Głównego Księgowego Kujawsko-Pomorskiej WK OHP. Cykl 22 godzinnych warsztatów z wymienionych we wstępie 3 bloków tematycznych w każdej z lokalizacji został poprzedzony zajęciami z doradcami zawodowymi, spotkaniem z osobami przedsiębiorczymi i absolwentami OHP, którzy realizują się na wybranej ścieżce zawodowej. Odbyło się również spotkanie z pracownikiem banku, który przybliżył młodzieży zagadnienia związane z bezpieczeństwem finansowym w sieci i w życiu np. jak rozpoznać „fałszywe” banknoty lub ustrzec się przed pułapkami jakie czyhają przy parabankach/chwilówkach. Swój zmysł inwestycyjny młodzież mogła sprawdzić w trakcie 4-godzinnego turnieju gier ekonomicznych. Poza zajęciami stacjonarnymi, realizowanymi w Branżowej Szkole I stopnia WEKTOR w Bydgoszczy oraz na terenie Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Toruniu, zorganizowany został jednodniowy wyjazd edukacyjny do Centrum Pieniądza NBP im. Sławomira S. Skrzypka oraz na Giełdę Papierów Wartościowych. Podczas uroczystego zakończenia każdy uczestnik projektu otrzymał upominki, a członkowie zwycięskich zespołów z turnieju gier ekonomicznych oraz autorzy najlepszych prezentacji odebrali nagrody w postaci kart podarunkowych. Z wiedzą i umiejętnościami pozyskanymi w trakcie projektu (dziś) uczestnicy z większą pewnością siebie w zakresie poznanych zagadnień wkraczają w przyszłość.

 

Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.

 

Autor tekstu: Katarzyna Dulska – specjalista WK

Autorzy zdjęć: Ewa Błońska, Marta Nikandrow - wychowawcy 2-2 OSiW Toruń, Arkadiusz Rudecki -  wychowawca 2-2 HP Bydgoszcz, Anna Hybiak - pracownik NBP, opiekun projektu, Katarzyna Sobczak - zastępca kierownika 2-2 OSiW Toruń, pracownik GPW, Katarzyna Dulska - specjalista WK


Widok zawartości stron Widok zawartości stron