Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Ogólnopolskie Spotkanie Kapituły Samorządności Młodzieży OHP

W dniu 22 września 2020 r. w Gdańsku rozpoczęło się trzydniowe coroczne spotkanie Ogólnopolskiej Kapituły Samorządności Młodzieży OHP, połączone z uroczystościami 40-lecia powstania NSZZ „Solidarność” oraz 50 rocznicy wydarzeń Grudnia’70.

Pierwszego dnia miało miejsce uroczyste otwarcie spotkania, podczas którego Pomorski Wojewódzki Komendant OHP Adam Matuszewski w obecności przedstawicieli Komendy Głównej OHP powitał uczestników i przedstawił bogaty w atrakcje trzydniowy program Ogólnopolskiej Kapituły Samorządności Młodzieży OHP.

Kolejnym punktem programu był przejazd do Gdyni, gdzie miała miejsce uroczystość złożenia kwiatów pod Pomnikiem Ofiar Grudnia’70. Młodzież tego dnia miała również okazję zwiedzić gdyński Skwer Kościuszki, statek „Dar Pomorza” oraz „ORP Błyskawica”, a także przepłynąć się statkiem po Zatoce Gdańskiej.

Drugiego dnia Ogólnopolskiej Kapituły Samorządności Młodzieży OHP w Gdańsku, miały miejsce uroczystości poświęcone 40-leciu powstania NSZZ „Solidarność” oraz 50 rocznicy wydarzeń Grudnia’70.Uroczyste obchody rozpoczęła Msza Święta w Bazylice św. Brygidy, podczas której homilię wygłosił ks. Prałat Jarosław Sroka – Krajowy Duszpasterz OHP.

Następnie młodzież wraz z innymi gośćmi wzięła udział w spotkaniu w sali „Akwen” w budynku Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. Podczas spotkania miała miejsce również uroczystość wręczenia nagród dla Absolwentów Roku OHP – 2020, a na zakończenie spotkania wystąpili uczestnicy 11-7 Hufca Pracy w Gdańsku oraz absolwenci Muzycznej Szkoły na gdańskiej Oruni, którzy zaśpiewali m.in. piosenki Jacka Kaczmarskiego.

Ostatniego dnia Ogólnopolskiej Kapituły Samorządności Młodzieży OHP w Gdańsku miały miejsce warsztaty samorządności „Wolontariat się opłaca”, które poprowadzili doradcy zawodowi z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w Gdańsku Agnieszka Lutowska oraz Elżbieta Sądowska. Równolegle odbyły się również warsztaty dla kadry wychowawczej, które poprowadził Sławomir Męcina – Dyrektor Biura Kształcenia i Wychowania w Komendzie Głównej OHP.

Po zakończeniu warsztatów Komendant Główny OHP Bogdan Ścibut oraz Pomorski Wojewódzki Komendant OHP Adam Matuszewski podsumowali trzy intensywne dni Kapituły oraz oficjalnie zakończyli spotkanie Ogólnopolskiej Kapituły Samorządności Młodzieży OHP.

 

Autor: Daniel Szymanowski – Pełnomocnik ds. komunikacji społecznej i promocji
w Pomorskiej WK OHP


Widok zawartości stron Widok zawartości stron