Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Smacznie i modnie w Ząbkowicach Śląskich, czyli konkurs „Sprawny w zawodzie – kucharz i fryzjer".

W dniu 26 kwietnia 2022 r. w gościnnych progach Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Ząbkowicach Śląskich przeprowadzone zostały wojewódzkie etapy XVII edycji konkursu „Sprawny w zawodzie – kucharz i fryzjer - 2022”, którego organizatorem była Dolnośląska Wojewódzka Komenda OHP oraz 1-2 Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Ząbkowicach Śl.

Najważniejszym celem przedsięwzięcia było przygotowanie uczestników – uczniów III kl. Szkoły Branżowej I stopnia do egzaminu końcowego po odbyciu pełnego cyklu kształcenia zawodowego, a także wyłonienie reprezentanta województwa dolnośląskiego na ogólnopolski etap konkursu w zawodzie kucharz i fryzjer, który odbędzie się w dniach 09-12 maja 2022 r. w Centrum Kształcenia i Wychowania w Gołdapi. Otwarcia konkursu dokonała Pani Justyna Sobaś z Zespołu Kształcenia i Wychowania DWK OHP.

W ramach konkursu ośmioro młodych kucharzy z jednostek organizacyjnych OHP tj.: 1-2 HP Góra, 1-7 HP Dzierżoniów, 1-13 HP Przemków, 1-48 HP Trzebnica, 1-1 OSiW Mysłakowice, 1-2 OSiW Ząbkowice Śl., CKiW Oleśnica oraz siedmioro przyszłych fryzjerów z jednostek organizacyjnych OHP tj.: 1-2 HP Góra, 1-3 HP Bolesławiec, 1-10 HP Kamienna Góra, 1-34 HP Ziębice, 1-48 HP Trzebnica, CKiW Oleśnica na początku rozwiązało test obejmujący 40 pytań z zakresu wiedzy zawodowej oraz przepisów BHP, a następnie prezentowało swoje umiejętności kulinarne i fryzjerskie.

W części praktycznej zadaniem uczestników w zawodzie kucharz było przygotowanie dania obiadowego, które obejmowało przygotowanie pierogów z soczewicą i suszonymi pomidorami oraz surówki z marchewki i pora z jabłkiem. W tym samym czasie uczestnicy w zawodzie fryzjer realizowali zadanie praktyczne polegające na wykonaniu na główce ćwiczebnej propozycję damskiej fryzury wieczorowej o modnej linii oraz zadanie praktyczne dot. sztuki fryzjerstwa (wyczesywanie fal).

Zmagania konkursowe oceniali nauczyciel przedmiotów zawodowych oraz instruktorzy praktycznej nauki zawodu. Po podsumowaniu wyników testu, a także po ocenie wykonania zadań praktycznych, ustalone zostały ostateczne wyniki współzawodnictwa młodzieży w danym zawodzie.

Ostatecznie na szczeblu ogólnopolskim konkursu w zawodzie kucharz, województwo dolnośląskie będzie reprezentować uczestniczka Martyna Olszowska z 1-2 OSiW w Ząbkowicach Śl., która dodatkowo otrzymała dyplom oraz upominek za najlepszy wynik osiągnięty w części teoretycznej konkursu.
Drugie miejsce zdobył Bartłomiej Kowalewski z 1-2 OSiW w Ząbkowicach Śl.,  natomiast trzecie miejsce przyznano Sebastianowi Komarnickiemu z 1-13 HP Przemków.
 

Najlepszym fryzjerem oraz reprezentantem województwa dolnośląskiego na centralnym etapie konkursu została Sandra Szołyga z 1-2 HP w Górze. Drugie miejsce zajęła  Oliwia Jackowska z CKiW w Oleśnicy, natomiast trzecie miejsce zdobył Maciej Durkacz z 1-48 HP w Trzebnicy. Dodatkowo uczestniczka Patrycja Garnkowska z 1-10 HP w Kamiennej Górze otrzymała dyplom oraz upominek za najlepszy wynik osiągnięty w części teoretycznej konkursu.

Pozostali uczestnicy otrzymali dyplomy za udział w konkursie oraz upominki.

 

Statuetki oraz nagrody ufundowane przez Wojewódzkiego Komendanta DWK OHP we Wrocławiu zwycięzcom konkursu wręczali Pan Dariusz Mikosa – Z-ca Wojewódzkiego Komendanta DWK OHP wraz z Panią Moniką Skrzydło - Kierownik Zespołu Kształcenia
i Wychowania DWK OHP.

W podsumowaniu głos zabrał Pan Dariusz Mikosa – Z-ca Wojewódzkiego Komendanta DWK OHP, który w swoim wystąpieniu pogratulował wszystkim uczestnikom udziału w konkursie, życząc sukcesów, pielęgnowania swojego talentu oraz satysfakcji z pogłębiania wiedzy i zdobywania coraz to nowych doświadczeń zawodowych, a także członkowie komisji konkursowej Pani Julita Pikul – egzaminator, nauczyciel przedmiotów gastronomicznych w Zespole Szkół Zawodowych w Ząbkowicach Śl. oraz Pani Agnieszka Zerbok – instruktor pnz w zawodzie fryzjer, które przekazały młodzieży najważniejsze wskazówki dot. egzaminu końcowego.

 

Zwycięzcom życzymy godnego reprezentowania młodzieży OHP z Dolnego Śląska w centralnym etapie konkursu. 

 

Autor tekstu: Justyna Sobaś – gł. specjalista DWK OHP

Autor zdjęcia: Renata Lubczyńska – instruktor pnz

 

 

 

 


Widok zawartości stron Widok zawartości stron