Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Spotkanie Wojewódzkiej Rady Młodzieży na Podlasiu

W dniu 29.09.2020 r. w Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Wasilkowie odbyło się spotkanie przedstawicieli samorządów młodzieżowych działających w jednostkach opiekuńczo-wychowawczych Podlaskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Białymstoku.

Podczas wydarzenia młodzież wzięła udział w zajęciach integracyjnych „Bridge Challenge, czyli budujemy most z papieru”, dzięki którym uczestnicy nie tylko poznali się lepiej, ale także dostrzegli, kto spośród nich posiada kompetencje lidera. Ponadto obrano również kierunek wspólnych działań na nowy rok szkolny.

Z grona delegatów, w drodze tajnego głosowania wybrano skład Wojewódzkiej Rady Młodzieży. Jej przewodniczącą została Klaudia Zimnowodzka z Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Wasilkowie, Z-cą Klaudia Duda z Hufca Pracy w Kolnie, a Sekretarzem Bartosz Sochoń z Hufca Pracy w Białymstoku. Natomiast skład Wojewódzkiego Klubu Aktywnych tworzą: Anna Judycka i Wiktoria Fiećko z Hufca Pracy w Suwałkach, Karolina Liberacka i Magdalena Saciłowska z Hufca Pracy w Grajewie, Agnieszka Szaciłowska z Hufca Pracy w Białymstoku, Ewelina Mariak i Kinga Zieja z Hufca Pracy w Łomży, Klaudia Ogórkowska i Angelika Rogowska z Hufca Pracy w Zambrowie, Patrycja Sokołowska z Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Wasilkowie, Mateusz Baczewski z Hufca Pracy w Kolnie oraz Magdalena Karp i Agata Lisowska z Hufca Pracy w Augustowie. Funkcję opiekuna Wojewódzkiej Rady Młodzieży objął wychowawca Ośrodka Szkolenia i Wychowania – Ewa Wołkowycka.

Spotkanie było również okazją do wręczenia nagród laureatom wojewódzkiej edycji ogólnopolskiego konkursu o tytuł „Absolwenta Roku OHP - 2020”. W kategorii szkoła podstawowa zwyciężył Sebastian Domoradzki z Hufca Pracy w Suwałkach. Z kolei wśród absolwentów szkoły branżowej najwyższą ilość punktów otrzymała Karolina Klepacka z białostockiego hufca.

Finalnie, zaangażowana w działalność samorządową młodzież planuje podjąć się wspólnie realizacji wojewódzkiej inicjatywy prospołecznej „Podlaski Bio Zakątek”, która wpisuje się w tegoroczne hasło Forum Samorządności Młodzieży OHP, czyli „Młodzież OHP w trosce o zdrowie środowiska lokalnego oraz pielęgnowanie i kultywowanie tradycji regionalnych”.

 

Tekst i zdjęcia: Eliza Staszkiewicz –sp. ds. kształcenia i programów edukacyjnych

 

Fot. 1-4- Uczestnicy i wychowawcy podczas Bridge Challenge

Fot. 5 - Laureat konkursu o tytuł „Absolwenta Roku OHP – 2020” w kategorii szkoła podstawowa wraz z opiekunem

Fot. 6 -Zajęcia warsztatowe


Widok zawartości stron Widok zawartości stron