Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Wojewódzki etap konkursu "Absolwent Roku OHP" – rozstrzygnięty!

Tegoroczne rozstrzygnięcie i podsumowanie wojewódzkiego etapu konkursu " Absolwent Roku OHP" zostało przeprowadzone w dniu 12 lipca 2022 r. w siedzibie DWK OHP.

Uczestnicy zgłoszeni do Konkursu na etap wojewódzki podlegali ocenie formalnej na podstawie ściśle określonych kryteriów umieszczonych w karcie zgłoszenia.

Celem głównym konkursu było wyłonienie spośród uczestników kończących określony cykl kształcenia i pobyt w jednostce opiekuńczo-wychowawczej OHP najlepszego absolwenta oraz promowanie jego osiągnięć uzyskanych podczas kształcenia w OHP.

Pierwszy etap odbywał się wśród absolwentów jednostek organizacyjnych DWK OHP, w którym to etapie kadra jednostek opiekuńczo-wychowawczych DWK OHP typowała najlepszego absolwenta kształcącego się w formie Szkoły Podstawowej i Szkoły Branżowej.

Po dokonaniu wnikliwej analizy przedłożonych kart zgłoszeń uczestników w ww. kategoriach wyłoniono laureatów.

Ostatecznie do udziału w wojewódzkim konkursie w obu kategoriach zgłoszono 22 uczestników z 19 jednostek organizacyjnych DWK OHP (rekord zgłoszeń w dotychczasowych edycjach konkursu!). Komisja konkursowa w składzie Monika Skrzydło - Kierownik Zespołu Kształcenia i Wychowania DWK OHP, Justyna Sobaś - gł. spec. ds. szkolenia ogólnego i zawodowego DWK OHP oraz Patrycja Stroka – przewodnicząca Wojewódzkiej Rady Młodzieży po szczegółowej analizie zgłoszeń oraz określonych kryteriów dokonała ostatecznego werdyktu.

W kategorii Szkoła Podstawowa Absolwentem Roku Dolnośląskiej Wojewódzkiej Komendy OHP został Jakub Jesionowski z 1-2 OSiW w Ząbkowicach Śl., II miejsce zajął Eryk Bardo
z 1-30 HP w Wałbrzychu, a III miejsce przypadło Nikoli Łysienko z 1-47 HP we Wrocławiu. Natomiast, w kategorii Szkoła Branżowa Absolwentką Roku Dolnośląskiej Wojewódzkiej Komendy OHP została Karolina Konieczko z 1-7 HP w Dzierżoniowie, II miejsce zajęła Martyna Olszowska z 1-2 OSiW w Ząbkowicach Śl., na III miejscu natomiast uplasowała się Sabina Kłos z 1-3 HP Bolesławiec.

Tym samym, w związku z regulaminem konkursu, karty zgłoszenia laureatów DWK OHP – Jakuba Jesionowskiego z 1-2 OSiW w Ząbkowicach Śl. oraz Karoliny Konieczko z 1-7 HP
w Dzierżoniowie zostaną przesłane na ogólnopolski etap konkursu, którego organizatorem jest Komenda Główna OHP.

Uczestnikom biorącym udział serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów edukacyjnych i osobistych w przyszłości.

 

Autor tekstu: Justyna Sobaś – przedstawiciel DWK OHP

Autor zdjęcia: Katarzyna Dudzic – przedstawiciel DWK OHP

 

Zdjęcie nr 1: Komisja konkursowa podczas obrad

 


Widok zawartości stron Widok zawartości stron