Widok zawartości stron Widok zawartości stron

CKiW - Centrum Kształcenia i Wychowania

Centra Kształcenia i Wychowania są to ponadwojewódzkie ośrodki, które umożliwiają młodzieży,
w wieku 15-18 lat, uzupełnienie wykształcenia ogólnego oraz zdobycia kwalifikacji zawodowych.
Nie są one przyporządkowane do poszczególnych województw. Może się do nich zgłaszać młodzież
z całego kraju.
Formy i metody pracy z młodzieżą  są zróżnicowane w zależności od potrzeb uczestników. Szczególnie zwraca się uwagę na indywidualne podejście do każdego uczestnika w kwestii procesu wychowania oraz kształcenia ogólnego i zawodowego.

CKiW gwarantują swoim uczestnikom bezpłatne zakwaterowanie i wyżywienie.
Więcej na temat Edukacji w OHP można dowiedzieć się tutaj. Sprawdź różnicę między przyuczeniem do zawodu a nauką zawodu!

Główne zadania CKiW:

  • prowadzenie rekrutacji do Centrów Kształcenia i Wychowania młodzieży z terenu całego kraju,
  • prowadzenie Rejonowych Ośrodków Szkolenia Zawodowego Młodzieży,
  • prowadzenie warsztatów szkoleniowo-produkcyjnych dla młodzieży,
  • praca wychowawczo-terapeutyczna z młodzieżą mającą problemy społeczne i rodzinne,
  • przygotowanie młodzieży do aktywnego zachowania na rynku pracy,
  • prowadzenie świetlic środowiskowych dla młodzieży ze środowiska lokalnego
    (WAŻNE: nie trzeba zapisywać się do OHP, aby uczęszczać do świetlic środowiskowych),
  • współpraca z pracodawcami i organizacjami reprezentującymi pracodawców.

Lista Centrów Kształcenia i Wychowania według województw jest dostępna w dwóch wersjach:

 Pobierz listę w formacie DOC

 Pobierz listę w formacie PDF