Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Informator na temat warunków życia i pracy w Danii

 

Informacje ogólne

Oficjalna nazwa państwa to Królestwo Danii. Położone jest w Europie Północnej i jest najmniejszym z państw nordyckich, do których zaliczają się również Norwegia, Szwecja, Islandia i Finlandia. Dania znajduje się pomiędzy 2 morzami – Morzem Północnym i Morzem Bałtyckim na Półwyspie Jutlandzkim. Od południa sąsiaduje z Niemcami oraz ze Szwecją przez cieśninę Sund. W jej skład wchodzą również Grenlandia i Wyspy Owcze oraz blisko 406 wysp rozproszonych na obszarze cieśnin Duńskich. Długość linii brzegowej sięga 7314 km, a całkowita powierzchnia kraju wynosi 43 098 km2. Dania podzielona jest na 5 regionów (Jutlandia Północna, Jutlandia Środkowa, Dania Południowa, Region Stołeczny, Zelandia), które dzielą się na 98 gmin. Stolicą państwa jest Kopenhaga.

Danię zamieszkuje 5 822 763 osoby, natomiast gęstość zaludnienia wynosi 131 osób/km2. W stolicy państwa – Kopenhadze liczba ludności sięga 794 128 osób. Południowa część Danii jest niemieckojęzyczna. Państwo jest zamieszkiwane przede wszystkim przez Duńczyków, którzy stanowią 86,96% całości populacji, poza tym spotkać tutaj można Turków, Polaków, Syryjczyków, Niemców i Irakijczyków. Językiem urzędowy jest język duński. Język angielski jest najbardziej znanym językiem obcym, natomiast wielu mieszkańców zna także język niemiecki. Walutą obowiązującą jest korona duńska (krone), która dzieli się na 100 ore.

Dania jest monarchią konstytucyjną od 5 czerwca 1849 roku co czyni ją najstarszą europejską monarchią. Królowa Małgorzata II jest głową państwa. Władza ustawodawcza sprawowana jest przez jednoizbowy parlament nazywany Folketing wybierany na 4-letnią kadencję. W skład parlamentu wchodzi 179 deputowanych.

Dania położona jest w strefie klimatu umiarkowanego ciepłego typu morskiego. Lato bywa chłodne ze znaczną ilością opadów, natomiast zimy są łagodne i krótkie. Roczna ilość opadów oscyluje między 550 mm a 800 mm w zależności od części kraju – na Półwyspie Jutlandzkim opady są wyższe niż na wyspach.

 

Formalności przed wyjazdem

Aby dostać się na terytorium  Królestwa Danii wymagany jest dowód osobisty lub ważny paszport. W celach turystycznych maksymalnie można tutaj przebywać 3 miesiące bez rejestracji, natomiast poszukujący pracy do 6 miesięcy. Jeżeli obcokrajowiec chce przebywać w Danii dłużej musi posiadać pozwolenie na pobyt. Aby zdobyć takie pozwolenie obywatele UE mogą dokonać rejestracji w „Statsforvaltningen”, czyli Urzędzie Regionalnym. Jednym z warunków jest zarejestrowanie w urzędzie skarbowym i posiadanie numeru podatkowego. Należy zaznaczyć, iż za nielegalną pracę w Danii grozi kara grzywny albo kara pozbawienia wolności zarówno dla pracodawcy, jak i pracownika. Sprawy wyjazdu, pobytu i pracy w omawianym kraju znaleźć można na stronach internetowych Ambasady RP w Kopenhadze, a także na duńskich stronach Ministerstwa Zatrudnienia, Urzędu ds. Cudzoziemców, stronie www.workinfo.dk, Inspekcji Pracy, Agencji ds. Rynku Pracy, Zrzeszenia Związków Zawodowych 3F, WorkInDenmark. Na niektórych stronach jest dostępna wersja w języku polskim.

 

Praca w Danii

Ze względu na członkostwo Danii w Unii Europejskiej i przepisy o swobodzie przepływu pracowników i usług, każda osoba, która podejmuje tam pracę, ma prawo mieszkać na terenie państwa, bez obowiązku ubiegania się o pozwolenie na pobyt i pracę. W takim przypadku  wymagane jest uzyskanie potwierdzenia zameldowania od regionalnej administracji rządowej.

Osobom poszukującym pracy w Danii mogą towarzyszyć członkowie rodzin pod warunkiem, że zostanie przedstawiony akt ślubu, akt urodzenia lub inny dokument, który poświadczy pokrewieństwo. Wymagana jest również wiza, jeżeli osoba pochodzi z państwa, w którym jest konieczna wiza wjazdowa do Danii. Obywatel Unii Europejskiej przebywający w Danii krócej niż 3 miesiące nie potrzebuje zezwolenia na pobyt i pozwolenia na pracę, ale musi postarać się o kartę płatnika podatków. Natomiast jeżeli pracuje w Danii dłużej niż 3 miesiące, to przy podejmowaniu zatrudnienia konieczne jest uzyskanie świadectwa rejestracji.

 

Warunki pracy

W Danii nie istnieje akt prawny jakim jest kodeks pracy. Większość spraw w sektorze prywatnym w relacji pracodawca-pracownik zostało przyjętych w umowie głównej między Duńską Konfederacją Pracodawców a Duńską Federacją Związków Zawodowych. Umowa ta obejmuje takie zagadnienia jak maksymalny wiek emerytalny, wymiar czasu pracy, minimalny czas urlopu, okres wypowiedzenia oraz prawo do urlopu macierzyńskiego. Wartym dodania jest fakt, iż w Danii pozycja związków zawodowych jest bardzo silna i większość osób pracujących jest ich członkami.

Jeżeli stosunek pracy trwa dłużej niż miesiąc i dłużej niż 8 godzin tygodniowo należy przestrzegać kilka regulacji. Pracodawca zobowiązany jest do podania pracownikowi następujących warunków pracy: miejsca pracy, nazwy i adresy pracownika i pracodawcy, charakterystykę pracy, rozpoczęcie umowy o pracę, czas trwania umowy, wynagrodzenie za urlop oraz informacje o dniach wolnych od pracy, okresie wypowiedzenia, warunkach płatności wynagrodzenia, godzinach pracy, układach zbiorowych regulujących dany rodzaj pracy.

W momencie kiedy pracodawca kieruje pracownika do innego państwa do pracy, powinien on dostać przed wyjazdem dokumenty dotyczące jego zatrudnienia. Poza podstawowymi informacjami zawartymi w dokumentach, pracownik powinien zostać powiadomiony o czasie trwania pracy za granicą, walucie, w której będzie wypłacana płaca, warunkach powrotu do ojczyzny, informacje czy zostały sporządzone zaświadczenia związane z jego stanowiskiem i informacje o świadczeniach pieniężnych, które mogą być związane z pobytem w innym kraju.

Podobnie jak w Polsce pracownikowi w Danii należy się przerwa od pracy przynajmniej 11-godzinna w ciągu doby. Tydzień pracy niezależnie od sektora wynosi 37 godzin a w maksymalnym wymiarze nie może przekroczyć 48 godzin. Nadgodziny są na ogół płatne uwzględniając stawkę 50% więcej za pierwsze 3 godziny i stawkę 100% więcej za następne godziny oraz pracę w niedzielę i święta. Pracownik na zmianie nocnej nie może pracować dłużej niż 8 godzin w ciągu doby.

Każdemu pracownikowi przysługuje urlop w wymiarze 5 tygodni w ciągu roku. Rok urlopowy trwa od 1 września każdego roku kalendarzowego do 31 sierpnia następnego roku. Przysługuje 30 dni roboczych urlopu razem z sobotami z tym, że 18 dni urlopu nieprzerwanego musi zostać wybrane między 1 maja a 30 września. Zarówno prawo do urlopu jak i wynagrodzenia w tym czasie jest zagwarantowane ustawowo. W przypadku nie przepracowania całego roku kalendarzowego przysługuje prawo do częściowego urlopu, który wynosi około 2,08 dnia po każdym przepracowanym miesiącu.

W Danii nie jest określona minimalna płaca. Ewentualnie układy zbiorowe ustalają minimalne wynagrodzenia, ale w danej branży. Płaca ustalana jest zazwyczaj za godzinę, dzień lub miesiąc, które są wypłacane raz albo dwa razy w miesiącu po odliczeniu przez pracodawcę podatku. Duńscy pracodawcy poszukują w Polsce zarówno specjalistów, jak i robotników.

Średnie miesięczne wynagrodzenie w Danii oscyluje w granicach 20 000 – 30 000 DKK brutto, co w przeliczeniu wynosi około 12 000 – 18 000 zł.

 

Zawody deficytowe w Danii

Branża budowlana to branża, w której obecnie brakuje rąk do pracy na duńskim rynku pracy. Wyjątkowo poszukiwani są spawacze, monterzy, budowlańcy, hydraulicy, ślusarze, elektrycy i cieśle.

 

Warunki życia

Koszt życia w Danii jest podobny do innych krajów skandynawskich.

Ponad 50% Duńczyków posiada prywatne domy lub apartamenty. Wynajem mieszkania w Danii nie jest łatwym zadaniem szczególnie w dużych miastach. Koszt wynajęcia dwupokojowego mieszkania poza Kopenhagą wynosi 7 000 – 11 000 DKK czyli między 940 – 1 500 EUR. Ceny wynajmu kawalerki rozpoczynają się od 5 000 DKK czyli 670 EUR. Jeżeli jednak uda nam się wynająć mieszkanie, należy zapłacić kaucję w wysokości przynajmniej 3 miesięcznego najmu. W przypadku kiedy czynsz jest wysoki a osoba ma niskie dochody można starć się o dotację mieszkaniową. Kupując nieruchomość w Danii można wziąć pożyczkę hipoteczną, która może wynosić nawet 80% wartości. Spłaca się ją zazwyczaj ratalnie do 30 lat a odsetki można odliczyć od podatku. Ceny nieruchomości zależą od lokalizacji i od sposobu rozliczania podatku dochodowego.

 

Transport

Polacy w Danii bez problemu mogą posługiwać się polskim prawem jazdy. Jeżeli jednak mamy w zamiarze zostać w Danii na dłużej warto wymienić prawo jazdy ze względów praktycznych. Jako ciekawostkę należy wspomnieć, iż ceny paliw różnią się w zależności od pory dnia. Najkorzystniej jest tankować w czwartek wieczorem.

Transport w Danii jest droższy niż w Polsce. Duńczycy mają bardzo dobrze zorganizowany transport publiczny, dlatego zachęcani są do zostawienia samochodu pod domem lub jeżdżenia na rowerze. Wiele ścieżek rowerowych zarówno w mieście jak i na wsi sprzyja rowerzystom. Poza tym Dania należy do państw, w których ten środek transportu zaliczany jest do wyjątkowo popularnych. Między miastami przemieszczać się można pociągami i autobusami. W Danii koszt biletu miesięcznego na komunikację miejską wynosi około 174 EUR. W pociągach, poza przedziałami dla wszystkich można znaleźć przedziały wydzielone np. dla młodzieży, dzieci lub takie w których jest zakaz rozmów.

Ze względu na cenę, taksówki z pewnością należą do luksusowych środków transportu – rozpoczęcie kursu kosztuje 6 EUR, a każdy kolejny kilometr 2 EUR.

 

Edukacja

System edukacji w Danii podzielić można na następujące etapy: przedszkole, szkoła podstawowa, szkoła średnia i szkolnictwo wyższe. Obowiązek nauki w Danii obejmuje  dzieci i młodzież między 6 a 16 rokiem życia.

Przedszkole (Bornehaveklasse) jest opcją nieobowiązkową. Jeżeli jednak rodzice zdecydują się posłać swoją pociechę do tej placówki powinni wiedzieć, że jest ona trzyletnia i przeznaczona dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Pobyt w Przedszkolu opiera się przede wszystkim na zabawie, jednak stawia się nacisk na naukę języków obcych – angielskiego i niemieckiego. Dzieci w wieku 6 lat przygotowywane są do rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Szkoła podstawowa (Folkeskole) jest jednolita, bezpłatna i obowiązkowa. Czas trwania nauki wynosi 9 lat. Do klasy VII uczniów ocenia się poprzez wystawienie pisemnej opinii, natomiast od klasy VIII obowiązuje skala od 1 do 13 i obejmuje przedmioty zdawalne na egzaminie końcowym. Na zakończenie szkoły podstawowej jest egzamin końcowy, na który uczeń może napisać go w dowolnym czasie za porozumieniem z kadrą, a po nim młodzież może kontynuować naukę w klasie dziesiątej albo wybrać naukę w szkole średniej. W klasach jest nie więcej niż 20 osób, a do każdej z nich przez 9 lat nauki jest przypisany jeden wychowawca i kadra nauczycieli, która się nie zmienia.

Po zakończeniu szkoły podstawowej uczniowie mają możliwość wyboru nauki w szkole średniej lub szkole zawodowej. Szkoła średnia jest ogólnokształcące, trwa 3 lata i ma za zadanie przygotować do studiów, natomiast szkoła zawodowa przygotowuje do podjęcia pracy.

Ostatnim ogniwem edukacji w Danii jest szkolnictwo wyższe.  Szkolnictwo to dzieli się na uniwersytety i kolegia. Studia na uniwersytetach podzielone są na 3 etapy: stopień bachelor, który trwa 3 lata, stopień magistra trwający dwa lata i stopień doktorski z publiczną obroną, który trwa 3 lata. Kolegia natomiast są ukierunkowane zawodowo z krótkim cyklem nauki trwającym od roku do 3 lat, albo długim cyklem nauki, który trwa od 3 lat do 4 lat. Studia w Danii są bezpłatne a uniwersytety w większości same decydują o ilości studentów, których przyjmują. Wyjątek stanowią tutaj kierunki: medycyna i stomatologia oraz kolegia kształcące nauczycieli. Każdy student podczas nauki zobowiązany jest do podjęcia praktyki.  Uczelnia angażuje się w znalezienie odpowiednich praktyk, za której student otrzymuje wypłatę. Jako ciekawostkę należy podać, iż najstarszą i największą uczelnią w Danii jest Uniwersytet w Kopenhadze, który został założony w 1479 roku.

 

Uznawalność dyplomów i kwalifikacji

Dokumenty, które dotyczą wykształcenia oraz kwalifikacji nabytych w innym kraju niż Dania osoba zainteresowana kwestią uznawalności dyplomów i kwalifikacji dla celów zawodowych może przesłać do Duńskiego Centrum Oceny Zagranicznych Kwalifikacji – CVUU. Dokumenty zostają wtedy ocenione pod kątem duńskiego rynku pracy. Centrum ocenia wykształcenie w odzwierciedleniu do duńskiego systemu edukacji, a następnie wydaje opinię. Taka procedura trwa zazwyczaj do miesiąca. Jeżeli istnieje taka potrzeba CVUU zleca kolejne ekspertyzy, co może wydłużyć czas otrzymania opinii o kolejne 3 miesiące.

Wiodącym językiem w firmach jest duński. Dlatego wskazane jest posiadanie dokumentów przetłumaczonych na ten język. Każdy magistrat w swojej ofercie daje możliwość nauki języka duńskiego dla osób z poza królestwa.

 

Opieka medyczna

Opieka medyczna w Danii jest na bardzo dobrym poziomie i jest bezpłatna dla obywateli. Dostęp do lekarzy jest finansowany z podatków. Każdy mieszkaniec Danii otrzymuje numer CPR, który daje prawo do bezkosztowego leczenia. Wspomniany numer CPR, nazwisko, adres oraz dane lekarza rodzinnego znajdują się na tzw. żółtej karcie, która uprawnia do bezproblemowego korzystania z usług służby zdrowia w Danii.

Lekarze pierwszego kontaktu zazwyczaj przyjmują od godziny 8.00 do 16.00. w pozostałych godzinach informacje o lekarzach dyżurujących uzyskać można pod numerem telefonu 118. Aby umówić się na wizytę lekarską w dniu roboczym między godziną 8 a 16 należy dzwonić pod numer 33 15 46 00, natomiast w pozostałe godziny pod numer tel. 70 13 00 41.

Opieka stomatologiczna jest bezpłatna jedynie dla dzieci do 18 roku życia. W momencie rozpoczęcia nauki w szkole, dzieci objęte są opieką stomatologa w szkolnych gabinetach stomatologicznych. Dla dorosłych leczenie stomatologiczne i badania są płatne, ale państwo do wielu usług dopłaca.

W przypadku leczenia szpitalnego, konieczne jest skierowanie od lekarza, ale w nagłych przypadkach można udać się bezpośrednio do szpitala pomijając skierowanie. Warto wspomnieć, że leczenie szpitalne jak i przewóz karetką w Danii jest bezpłatne. W przypadku transportu międzynarodowego wygląda już to troszkę inaczej – to pacjent ponosi całkowity koszt powrotu do Polski. W wyjątkowych okolicznościach osoba, która pobiera świadczenie ma prawo ubiegać się o zwrot poniesionych kosztów międzynarodowego transportu sanitarnego w przypadku kontynuacji leczenia już rozpoczętego w innym państwie członkowskim.

W szpitalu jest zapewnione wyżywienie z możliwością wyboru posiłku z jadłospisu. Do wody mineralnej, kawy i herbaty oraz owoców pacjent ma dostęp cały czas. Bez uzgodnienia z personelem szpitala nie można przynosić artykułów spożywczych, ponieważ mogą zawierać składniki, które nie zostały zalecone pacjentowi w diecie. Obowiązują stałe godziny odwiedzin. Jeżeli stan zdrowia pacjenta na to pozwala powinien wraz z odwiedzającymi przejść do Sali odwiedzin, która jest ogólnie dostępna.

W nagłych przypadkach wezwiesz pomoc dzwoniąc pod numer alarmowy 112.

 

Co robić w czasie wolnym?

Dania pomimo swojej niewielkie powierzchni względem innych państw, może pochwalić się wieloma atrakcjami  turystycznymi skierowanymi często do całych rodzin – czyli do osób w każdym wieku. Atrakcje rozmieszczone są  nie tylko na części kontynentalnej państwa, ale także na wyspach. Wśród najciekawszych należy wymienić:

- Natur Borholm – multimedialne centrum przyrodnicze i edukacyjne, które w swojej ofercie zawiera m.in. kontakt z żywymi zwierzętami, podróże w maszynie czasu czy spacer po wzgórzu Klintebakken słynnym ze względu na to, że stanowi granicę geologiczną Europy. Dodatkowym atutem jest polski przewodnik.

- Tivoli – to park rozrywki, który znajduje się w Kopenhadze czyli na wyspie Zelandii. Park jest znany nie tylko z ogromnej ilości atrakcji, ale również panującego tam wyjątkowego klimatu. Tivoli jest traktowany jako obowiązkowa atrakcja podczas pobytu w duńskiej stolicy. Oferta parku jest bardzo bogata i każdy znajdzie tutaj coś dla siebie – od spokojnych karuzel po ekstremalne kolejki przeplatane ze sklepikami, mikro browarem, punktami gastronomicznymi i różnorodnymi wydarzeniami.

- Bakken – również park rozrywki położony na Wyspie Zelandii w Klampenborgu w kompleksie parkowo-leśnym niedaleko stolicy Danii. Warto podkreślić, że jest to najstarszy park rozrywki na świecie założony w 1583 roku. Liczba różnorodnych atrakcji sięga setki i zaliczają się do nich diabelskie młyny, karuzele i kolejki. Zaplecze gastronomiczne jest również bardzo bogate. Park nie stoi w miejscu i cały czas się rozwija. Atrakcją dodaną jest jakże popularne kino 5D. Charakterystycznym wydarzeniem tutaj jest coroczny Światowy Kongres Mikołajów, który odbywa się latem i ma na celu debatę o Świętach Bożego Narodzenia, paradę po ulicach Kopenhagi i kąpiel w wodach Sundu oraz wybór Mikołaja Roku. Bakken gwarantuje wstęp wolny, jednak trzeba płacić za poszczególne atrakcje – w odróżnieniu od Tivoli.

- BonBon-Land – to kolejne duńskie centrum rozrywki na południu Zelandii w miejscowości Holme-Olstrup. Atrakcje podobne są do tych z Tivoli i Bakken, ale nie wszystkie. Charakterystyczne jest Sven Svingarm – ogromne, obrotowe wahadło, które jest jedyną taką atrakcją w Europie i jedną z kilku na świecie.

- Klify Mon i Geo Center MonsKlint–miejsce idealne do aktywnego wypoczynku i edukacyjno-rozrywkowych doznań. Znajduje się tutaj najwyższy nad Bałtykiem klif, którego wysokość sięga 130 metrów wysokości. Opisywane klify należą do najbardziej atrakcyjnych miejsc w Europie pod względem geologicznym, dlatego też w 2008 roku utworzono tutaj centrum przyrodniczo-edukacyjne Geo Center MonsKlint. W centrum można skorzystać z interaktywnych i multimedialnych ekspozycji, podziwiać skamieniałości, zrekonstruowane gady morskie, a także wziąć udział w warsztatach.

- Lalandia – miejsce, w którym można spędzić zarówno kilka godzin jak i kilka dni ze względy na własną bazę domków w pełni wyposażonych. Lalandia to wielki Aquapark, w którym nie brakuje basenów zewnętrznych, jacuzzi czy rwącej rzeki i małpiego gaju MonkyTonky Land. Poza tym wśród atrakcji jest sztuczne lodowisko, kręgle, minigolf, centrum fitness, hala sportowa oraz plaża i ścieżki rowerowe.

- Park Safari Knuthenborg – warty zobaczenia park na obszarze ponad 600 hektarów – największy taki obiekt w Skandynawii. Wiele egzotycznych zwierząt żyje tutaj swobodnie. Dla bezpieczeństwa zwiedzanie jest możliwe tylko własnym samochodem lub specjalnymi wehikułami. Wśród zwierząt podziwiać można żyrafy, strusie, hipopotamy, bawoły, lamy, zebry, antylopy, bizony, lemury i małpy. Nad bezpieczeństwem zwiedzających czuwa personel w okratowanych landroverach, jednak zwierzęta raczej nie zwracają uwagi na samochody z turystami.

- Danfoss Universe – to nowoczesne centrum edukacyjno-rozrywkowe.  W tym niezwykłym miejscu prezentowany jest świat nauki i techniki, gdzie eksperyment jest podstawą wszystkiego. Można tutaj zobaczyć jak powstają gejzery, pioruny czy znaleźć się we wnętrzu wulkanu. Równie ciekawie jest w kolejnym obiekcie Danfoss Universe – Cumulus, gdzie znajduje się Bitland wypełniony technologiami cyfrowymi i pokazujący ich wpływ na nasze życie.

- Ribe VikingeCenter – to atrakcja historyczna poświęcona Wikingom założona w najstarszym mieście Danii – Ribe, które niedawno obchodziło 1300-lecie. Jest to odtworzenie normańskiej osady, gdzie pokazane jest życie jak w średniowieczu. Normanowie byli znani nie tylko z postrachu jaki siali na kontynencie europejskim, ale również posiadali szereg talentów: żeglarski, rzemieślniczy czy kupiecki. Można wcielić się tam w wojowników wikińskich, spróbować swoich sił w wypiekaniu chleba, garncarstwie, strzelaniu z łuku czy wyrobie biżuterii. Najlepszym momentem na przyjazd do Ribe VikingeCenter jest czas jarmarku wikińskiego – Vikingemarked – trwającego tydzień i odbywającego się na początku maja.

- Legoland i Lalandia – Znany w całej Europie park rozrywki położony w Billund. Centrum całego parku jest Miniland, który przedstawia świat w miniaturze i zbudowany jest z 20 milinów klocków Lego. Można się przechadzać pomiędzy całymi kwartałami kopenhaskiego portu Nyhavn, kowbojskiego miasteczka – Legoredo, Królestwa Rycerzy wraz z zamkiem, gdzie wieża mierzy 18 metrów wysokości a dodatkową atrakcją jest restauracja rodem ze Średniowiecza. Można również wziąć udział w bitwie morskiej na pirackich statkach używając armatek wodnych, zobaczyć świat Sea Life, zmierzyć się z nurtem Wikińskiej Rzeki, a nawet zdobyć prawo jazdy dla dzieci w szkole dla małych kierowców czy poszaleć na różnorodnych kolejkach. Odwiedzający Legoland często przyjeżdżają tutaj na 2 dni – w cenę pobytu wliczony jest wówczas bilet wstępu do parku. Nocować można w domkach albo w hotelu Legoland. Dodatkowo atrakcyjność podnosi Lalandia, czyli kompleks basenów podobny do wcześniej już opisanej Lalandii z Wyspy Lolland.

- LoveparkenGivskud ZOO Safaripark – to patrząc na nazwę Park Lwów odwiedzany rocznie przez ponad 400 tysięcy gości. Ponadto podziwiać tutaj można słonie, jaki, goryle, alpaki, żyrafy, wielbłądy, nosorożce, kapibary, gnu, zebry, antylopy i ptaki. Park przemierza się własnym samochodem, albo Safari Busem. Momentem wartym obejrzenia jest pora karmienia zwierząt.

- Nordsoen Oceanarium – główną atrakcją jest akwarium o pojemności 4,5 miliona litrów wody morskiej. Obserwować można ławice ryb – makrele, śledzie, belony, jak również rekiny, płastugi, płaszczki i samogłowy, które często robią duże wrażenie na zwiedzających ze względu na wagę, która może sięgać 2 ton. Znajduje się tutaj wielu przedstawicieli fauny Morza Północnego rozproszonej po wielu akwariach i fokarium.

 

Gdzie szukać pomocy?

Telefon alarmowy – 112

Numer kierunkowy z Polski do Danii: 00 45 (+ ośmiocyfrowy numer abonenta bez zera)

Numer kierunkowy z Danii do Polski 00 48 (+ ośmiocyfrowy numer abonenta bez zera lub dwucyfrowy numer + numer abonenta)

Informacja turystyczna w Kopenhadze: Bernstorffsgade 1, tel. +45 7022 2442, fax +45 70222452, e-mail: touristinfo@woco.dk

Policja w Kopenhadze: +45 33 25 14 48,

SOS Lotnisko w Kopenhadze +45 32 45 14 48

 

Ambasada RP w Kopenhadze

RichelieusAlle 12, 2900 Hellerup

Tel. (+45) 39 46 77 00

Fax. (+45) 39 46 77 66

e-mail: copenhagen.info@msz.gov.pl

Wydział Konsularny

RichelieusAlle 12, 2900 Hellerup

Tel. (+45) 39 46 77 00

Fax. (+45) 39 46 77 88

e-mail: kopenhaga.amb.wk@msz.gov.pl

Ambasada Królestwa Danii

Ul. Marszałkowska 142

00-061 Warszawa

e-mail: wawamb@um.dk

tel. (+48) 22 565 29 00

 

Adres informacyjnej strony internetowej o Danii w języku angielskim: http://www.denmark.dk

 

Wykaz najprzydatniejszych zwrotów w języku duńskim:

Cześć/dzień dobry

Hej/godmorgen

Do widzenia

Farvel

Dziękuję

Tak

Proszę

Du er velkommen

Przepraszam

Undskyld mig

Nie rozumiem

Jegforstårdetikke

Skąd pochodzisz?

Hvorkommerdufra?

Miło poznać

Rartat vide

Jestem z Polski

Jeg er polsk

Czy mówisz po angielsku?

Talerduengelsk?

Która jest godzina?

Hvad er klokken?

Co oznacza…

Hvilketbetyder, at…

Co to jest?

Hvad er dette?

Którędy do…

Hvilkenmådeat…

Ile to kosztuje?

Hvad koster det?

Czy mógłbyś mi pomóc?

Giderduhjælpe mig?

 

 

Przygotowała: Agnieszka Ryfińska – doradca EURES, OWK OHP

Źródła:

https://pl.wikipedia.org/

https://ec.europa.eu/eures

http://denmark.dk

https://www.visitdenmark.com/

http://encyklopedia.pwn.pl

http://dania.lovetotravel.pl/przydatne_telefony_w_danii

https://www.star.dk/en/

https://www.workindenmark.dk/

http://www.visitdenmark.pl/pl/denmark/dla-dzieci/turystyczne-atrakcje-rodzinne-w-danii ?

https://visitbornholm.com/pl/atrakcje/dla-rodzin

https://navtur.pl/

https://viaskandynawia.pl/

https://www.pf-travel.com/atrakcje-w-skandynawii/atrakcje-w-danii/

https://www.bluecollar.pl/aktualnosci/dlaczego-warto-pracowac-w-danii/

https://pl.europa.jobs/art-koszty-zycia-w-danii/