Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Kacper – mechanik z pasją

W czasie nauki odznaczał się pracowitością i poczuciem obowiązku, zarówno w szkole, jak i na praktykach. Jego postawa była zauważona przez pracodawcę, przez co otrzymywał bardzo dobre oceny.

Chętnie angażował się w różne przedsięwzięcia organizowane przez wychowawców, jednak zawsze na pierwszym planie były praktyki. Kacprowi bardzo zależało na zdobyciu doświadczenia. Chciał być dobrym mechanikiem, ponieważ wiedział, że dzięki temu może osiągnąć sukces. Zamiłowanie do motoryzacji pomagało w dążeniu do upragnionego celu.

Trudna decyzja?

Po zakończeniu gimnazjum był już pełnoletni i nie mógł kontynuować nauki w Zasadniczej Szkole Zawodowej. Stanęła przed nim perspektywa poszukiwania pracy. Kacper nie martwił się zbyt długo, ponieważ pracodawca dzięki jego sumienności i zdobytym umiejętnościom, postanowił go zatrudnić. Chłopiec już kilka dni po zakończeniu szkoły otrzymał propozycję pracy w lokalnym serwisie samochodowym, w którym przez dwa lata odbywał praktyki zawodowe.

Praca marzeń

Dziś jest mechanikiem, pracuje w zawodzie, o którym marzył i ciągle się dokształca, ponieważ wie, że nauka nie kończy się na skończeniu szkoły. Kacper został nagrodzony za ciężką pracę i wytrwałość w dążeniu do upragnionego celu. Jest pełnoprawnym pracownikiem, a jego instruktor z czasu nauki, teraz jest kolegą z pracy. Przyszłość stoi przed naszym absolwentem otworem, a co najważniejsze sam zapracował na swój sukces.

Przykład Kacpra pokazuje, że marzenia nie spełniają się same, ale dzięki zaangażowaniu, pracy i często poświęceniu. Młodzi ludzie rozpoczynający naukę w Ochotniczym Hufcu Pracy mają marzenia dotyczące przyszłego zawodu, ale jeżeli chcą być fachowcami w danej dziedzinie i osiągnąć sukces w przyszłości, muszą pracować już teraz, bo jak powiedział Philip Wylie „Sukces to drabina, po której nie sposób wspiąć się z rękami w kieszeniach".

Autor: Joanna Rosa, wychowawca OSiW Zielona Góra

Zdjęcie: Kacper

 


Widok zawartości stron Widok zawartości stron