Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

”Nasza Ojczyzna - Pomorze, Warmia i Mazury”

W okresie 21–30 sierpnia 2022 r. młodzież ze Świętokrzyskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Kielcach, uczestniczyła w obozie wyjazdowym do Elbląga.

Wycieczka odbyła się w ramach akcji „Aktywny wypoczynek z OHP 2022” pod nazwą własną „Nasza Ojczyzna - Pomorze, Warmia i Mazury”. W wydarzeniu wzięło udział 20 osób, w tym 10 uczestników 13-3 Hufca Pracy w Kielcach, 5 uczestników OSiW w Starachowicach, a także 3 uczestników Hufca Pracy w Końskich i 2 uczestników Hufca Pracy w Skarżysku Kamiennej (a także 3 wychowawców i kierownik wypoczynku).

Nadrzędnym celem przedsięwzięcia były:

  • integracja uczestników Świętokrzyskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Kielcach,
  • pogłębianie wrażliwości uczestników OHP na odbiór wartości patriotycznych i kulturalnych,
  • promowanie odpowiednich wzorców zachowań,
  • poznanie walorów turystycznych województwa warmińsko – mazurskiego i pomorskiego,
  • budzenie ciekawości poznawczej uczestników.

Wyjazd na dziesięciodniowy wypoczynek umożliwił uczestnikom i wychowawcom nawiązanie bliższych relacji. Kwatera w Domu Studenckim Nr 2 w Elblągu i wspólne posiłki w pobliskiej restauracji, zwiedzanie oraz rekreacja umożliwiły socjalizację uczestników oraz nabycie właściwych postaw i akceptowalnych społecznie zachowań w miejscach publicznych. Przebywanie z rówieśnikami wiązało się z interakcjami, co umożliwiło nabycie kompetencji interpersonalnych oraz umiejętności asertywnego komunikowania swoich oczekiwań i poglądów. Wzajemne współdziałanie, zwiedzanie, przebywanie na co dzień i wspólne doświadczanie pozytywnych emocji, pogłębiły pozytywne relacje i poczucie akceptacji. W poszczególnych dniach obozu uczestnicy czynnie wypoczywali na jednej z nadmorskich plaż (należy zaznaczyć, że część młodzieży woj. świętokrzyskiego nigdy nie była nad „polskim morzem”), Zwiedzali również najciekawsze turystycznie miejsca, takie jak: Katedra Fromborska i Muzeum Kopernika, Pałacyk Letni Cesarza Wilhelma II w Kadynach, wiele atrakcji Gdańska i Gdyni (w tym Muzeum Marynarki Wojennej, nowoczesne Muzeum II Wojny światowej, a także ORP Błyskawica). Uczestnicy odwiedzili Zamek Krzyżacki w Malborku, niemiecki Obóz Koncentracyjny Stutthof, jak i wiele innych atrakcji turystycznych, co spowodowało pogłębienie wiedzy oraz wzmocnienie postaw narodowego patriotyzmu. Zwiedzanie miejsc atrakcyjnych pod względem historycznym w takich miastach jak Gdańsk, Gdynia czy Frombork pobudziło ciekawość poznawczą uczestników i stało się motorem do rozwoju własnych zainteresowań. Zwiedzanie innych zaplanowanych miejsc pozytywnie wpłynęło na kondycję fizyczną oraz sprawność uczestników. Zwiedzanie Starówki oraz zamieszkiwanie w jednym z najpiękniejszych, choć tak tragicznie doświadczonych podczas wojny mieście jakim jest Elbląg, w połączeniu z oglądaniem przekopu Mierzei Wiślanej, stanowiło promocję priorytetowych nowoczesnych przedsięwzięć naszego kraju. Młodzież po zakończonym projekcie dzieli się swoimi doświadczeniami, wrażeniami i spostrzeżeniami, co powoduje podniesienie poziomu poczucia własnej wartości oraz umożliwia nabycie umiejętności autoprezentacji i wypowiadania się. Optymalna liczba uczestników umożliwiła indywidualne podejście do każdego i nawiązanie głębszych, bardziej otwartych relacji z opiekunem. Zapewniło to oczekiwaną skuteczność oddziaływań wychowawczych. Ciekawy program wyjazdu oraz atrakcyjne pod względem historycznym i krajoznawczym miejsca zostawiły niezatarty ślad w pamięci uczestników. Obecnie młodzież dzieli się zdobytą wiedzą i doświadczeniem w formie artykułów oraz w bezpośrednich wypowiedziach, czy też opisuje wydarzenia w kronikach swoich jednostek. Uczestnicy dzieląc się swoimi doświadczeniami promują działalność OHP, ukazując atrakcyjność Hufców Pracy.

 

Autor tekstu: Jacek Klamka

Autor zdjęć: Beata Wróblewska

 

Zdjęcie nr 1: Przed Katedrą we Fromborku
Zdjęcie nr 2: W Muzeum Mikołaja Kopernika
Zdjęcie nr 3: Pod pomnikiem na Westerplatte
Zdjęcie nr 4: Przy okręcie muzeum Błyskawica
Zdjęcie nr 5: Przed pałacykiem Cesarza Wilhelma II w Kadynach
Zdjęcie nr 6: Przed Katedrą w Braniewie
Zdjęcie nr 7: Na plaży w Stegnie
Zdjęcie nr 8: Na zalewie Wiślanym w Kadynach

 


Widok zawartości stron Widok zawartości stron