Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Co jest ważne na rynku pracy? Bilans kompetencji zawodowych, personalnych i społecznych

2024-03-12

Warto dostosować się do nowych warunków na rynku pracy, aby osiągnąć sukces zawodowy. Sprawdź czym są kompetencje i dlaczego warto je rozwijać.

Dynamicznie zmieniający się współczesny rynek pracy narzuca rozwijanie szeregu kompetencji ułatwiających przystosowanie się do zachodzących zmian. Pracodawcy szukają elastycznych pracowników z dużym wachlarzem umiejętności, natomiast rozwój technologiczny, praca zdalna i globalizacja dają nowe perspektywy.

 

Kompetencje zawodowe

To zestaw umiejętności, wiedzy, doświadczenia i cech osobistych, które umożliwiają skuteczne wykonywanie określonej pracy. Są to tak zwane kompetencje twarde, które można potwierdzić dokumentem, jak np. prawo jazdy, znajomość języków obcych, umiejętności obsługi programów komputerowych czy kasy fiskalnej. Obejmują specjalistyczną wiedzę potrzebną do wykonywania konkretnych zadań w danym zawodzie.

 

Kompetencje personalne

To umiejętności, cechy charakteru i postawy, które wpływają na skuteczność w wykonywaniu pracy oraz na relacje interpersonalne w miejscu pracy. Obejmują aspekty związane z rozwojem osobistym, zachowaniem i podejściem do pracy i życia zawodowego. Najważniejsze z nich to:

 • komunikatywność – zdolność do wyrażania swoich myśli i poglądów, a także umiejętność słuchania i zrozumienia informacji innych osób;
 • samodyscyplina – umiejętność motywowania się i skupienia na realizacji celów mimo przeszkód;
 • odpowiedzialność – konsekwentne wywiązywanie się ze swoich obowiązków;
 • punktualność i rzetelność – sumienne wykonywanie obowiązków, dotrzymywanie terminów oraz szanowanie czasu innych osób;
 • praca w zespole – umiejętność efektywnej pracy z innymi osobami, dzielenie się wiedzą, jak również wspieranie innych w realizacji wspólnych celów;
 • zarządzanie stresem – umiejętność skutecznego radzenia sobie ze stresem i presją w miejscu pracy oraz zdolność podejmowania racjonalnych decyzji w trudnych sytuacjach;
 • elastyczność – zdolność do przystosowania się do nowych sytuacji.

 

Kompetencje społeczne

To umiejętności i zachowania, które umożliwiają skuteczną interakcję z innymi ludźmi. Obejmują zdolności do budowania i utrzymywania relacji interpersonalnych oraz rozwiązywania konfliktów. Są nimi:

 • komunikacja werbalna – jasne wyrażanie myśli i uczuć;
 • komunikacja niewerbalna – mowa ciała, która obejmuje mimikę, gesty, gestykulację, postawę, kontakt wzrokowy;
 • empatia - zdolność do zrozumienia i współodczuwania emocji innych osób, co umożliwia budowanie pozytywnych relacji i wsparcie w sytuacjach trudnych;
 • asertywność – zdolność do wyrażania i obrony swojego zdania.

 

Łącząc kompetencje zawodowe, personalne i społeczne masz większe szanse na znalezienie wymarzonej pracy, ponieważ wszystkie mają wpływ na jakość wykonywanej pracy. Warto inwestować w ich rozwój, aby zwiększyć swoje szanse na rynku pracy.

 

Autor: Ilona Szamatowicz – pośrednik pracy MCK w Augustowie

 

Źródła:

https://www.wsb-nlu.edu.pl/pl/wpisy/jakie-umiejetnosci-sa-najbardziej-poszukiwane-na-rynku-pracy

https://kwalifikacje.edu.pl/kompetencje-miekkie-i-twarde-czym-sa-przyklady/

https://policealna.gowork.pl/blog/kompetencje-spoleczne-dlaczego-warto-je-rozwijac/

https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Pedagogika_Rodziny/Pedagogika_Rodziny-r2012-t2-n3/Pedagogika_Rodziny-r2012-t2-n3-s183-195/Pedagogika_Rodziny-r2012-t2-n3-s183-195.pdf


Widok zawartości stron Widok zawartości stron