Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Indywidualne pośrednictwo pracy w Krośnie i w Sanoku

W Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Krośnie oraz w Młodzieżowym Centrum Kariery w Sanoku w ramach projektu „Odpowiedzialni za przyszłość” realizowane jest indywidualne pośrednictwo pracy.

 

Zajęcia z młodzieżą prowadzą pośrednicy pracy. Podczas pierwszych spotkań beneficjenci poznają specyfikę lokalnego i regionalnego rynku pracy, zawody nadwyżkowe i deficytowe oraz zostaną poinformowani o zmianach zachodzących na rynku pracy na przełomie ostatnich lat. Indywidualne pośrednictwo pracy obejmie również pomoc w uzyskaniu stażu zgodnego z kwalifikacjami i preferencjami uczestników oraz zostaną oni poinformowani  o przysługujących im prawach i obowiązkach a także zostaną skierowani na staż zawodowy do odpowiednich pracodawców.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Regionalnego ,,Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027”.

 

Autorka tekstu: Iwona Lenik-Pałys – specjalista ds. programów CEiPM w Krośnie

Autorki zdjęć: Iwona Lenik-Pałys – specjalista ds. programów CEiPM w Krośnie, Renata Mazurkiewicz – doradca zawodowy MCK w Sanoku

 

Zdjęcia nr 1-2: Beneficjenci projektu podczas rozmowy z doradcą zawodowym

 


Widok zawartości stron Widok zawartości stron