Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Kursu operator koparko – ładowarki kl. III w Sanoku

9 kwietnia zakończył się kurs zawodowy pn. „Operator koparko – ładowarki kl.III” zorganizowany przez CEiPM w Krośnie.

W pomieszczeniach Młodzieżowego Centrum Kariery w Sanoku odbyła się  pierwsza tygodniowa część zajęć teoretycznych. Kursanci poznali zasady obsługi koparko – ładowarki oraz jej eksploatację. Zajęcia dotyczyły także przestrzegania zasad BHP. Po zakończeniu tygodniowych zajęć teoretycznych uczestnicy wyjechali do Radomia, by kontynuować część praktyczną w Ośrodka Szkolenia Zawodowego OHP, gdzie odbywały się ćwiczenia z praktycznej obsługi koparko - ładowarki.

Podsumowaniem teoretycznej i praktycznej wiedzy był egzamin przed Państwową Komisją. Pozytywny wynik egzamin nadaje uprawnienia operatora koparko ładowarki kl. III.

Posiadacze takich uprawnień mają szansę na znalezienia bardzo dobrze płatnego zatrudnienia.

 

Autor tekstu: Marek Mrozek, specjalista ds. rozwoju zawodowego CEiPM w Krośnie

Autorka zdjęć: Elżbieta Stąpór - Główny specjalista ds. szkolenia OSZ w Radomiu

 

 


Widok zawartości stron Widok zawartości stron