Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Kwalifikacje zgodne z potrzebami rynku pracy

Wydawać by się mogło, że podczas rywalizacji o miejsce pracy młodość jest na wygranej pozycji, będąc niezaprzeczalnym atutem ubiegającego się o pracę. Rozwój nowych technologii, mediów społecznościowych oraz informatyzacja sugerują, że młody prędzej odnajdzie się w nowych realiach niż posiadacz mocno dojrzałej metryki. Czy rzeczywiście tak jest?

kwalifikacje_1160.png

Zalety młodości

Zaryzykuję stwierdzenie, że w sytuacji młodych nie musi nawet zrażać brak udokumentowanych kwalifikacji, czyli tak zwanych kompetencji twardych, gdyż coraz bardziej w cenie są kompetencje miękkie, do których zalicza się między innymi inteligencję emocjonalną, innowacyjność, zdolność wnioskowania i podejmowania decyzji czy krytyczne myślenie i elastyczność poznawcza. Tych cech wielu współczesnych nabiera niemal z chwilą pojawienia się na świecie.

To w dużej mierze konsekwencja sporej konkurencji międzyrówieśniczej, postępu technicznego i ogólnie rozwoju cywilizacyjnego, który wymusza od najmłodszych lat postawę aktywną i błyskotliwość, by nie pozostawać zbytnio w tyle podczas narzuconego „wyścigu szczurów”. Pęd życia i oczekiwania społeczne wyposażają młodych w świadomość rywalizacji na każdym polu, ale też zmuszają do szybkiego podejmowania decyzji i łapania okazji.

Zaletą młodych jest także łatwość przekwalifikowywania się wynikająca z elastyczności, braku schematyzmu w myśleniu, nawyków i przyzwyczajeń, które nie zdążyły się jeszcze utrwalić u młodego człowieka, więc jego sposób pracy też nie będzie skostniały czy szablonowy. Brak przyzwyczajeń typu „zawsze się tak robiło i było dobrze” jeszcze nie dotyczy, choćby z racji młodego wieku i braku wielu doświadczeń. Jeśli do zestawu zalet takiego kandydata do pracy dodamy jeszcze dyspozycyjność, dobre zdrowie i łatwość komunikacji z wykorzystaniem nowych technologii, wydaje się, że sukces zawodowy stoi przed nim otworem. Czy tak jest? Całkowicie zaprzeczyć nie można, ale popaść w entuzjazm też nie sposób.

Ciągle wielu młodych osób nie pracuje lub nie jest zadowolonych z wykonywanej pracy

Rynek pracy, a zwłaszcza tworzący go pracodawcy, to podmioty kierujące się sobie tylko znanymi prawami. Oczywiście, nie należy wszystkich mierzyć jedną miarą, jednak obiektywnie oceniając sytuację, wydaje się, że niektórzy działają irracjonalnie lub liczą na cud na miarę Hogwartu.

Ktoś powie, że taki sceptycyzm jest przesadzony. Czyżby? Młody człowiek siłą rzeczy nie ma doświadczenia, bo jest młody i dopiero wchodzi na rynek pracy. Ma za to cechy, które pozwolą mu się na nim w miarę szybko odnaleźć. Nie trafia to jednak do pracodawców, którzy stworzyli sobie ideał kandydata do pracy w ich firmie. Taki ideał często składa się z wykluczających się wymagań, więc… nie istnieje.

Bo jak pogodzić wspomniane wcześniej oczekiwanie doświadczenia zawodowego od świeżo upieczonego absolwenta tej czy innej szkoły lub dopiero co ukończonego kursu? Niektórzy chcieliby, żeby (poza doświadczeniem) kandydat do pracy był samodzielny, świetnie porozumiewał się z przełożonymi, kontrahentami i klientami, przy tym był kreatywny, zaradny, odpowiedzialny, chętnie pracował w ramach nadgodzin, realizował nieograniczony zakres obowiązków, budował doskonały wizerunek firmy, stale podnosił jakość oferowanej przez siebie pracy, był cierpliwy, pogodny, zadowolony – a wszystko to najlepiej za… najniższą krajową.

Nie dajmy się zwariować!

Młody człowiek, przy całym wachlarzu zalet, jaki ma, sam nie wdroży się do efektywnej pracy. Potrzebuje wsparcia ze strony mądrych i życzliwych specjalistów, którzy pomogą określić mu kierunek rozwoju, nabyć podstawowe kompetencje i sukcesywnie je utrwalać. Wrzucony na głęboką wodę bez wsparcia może skutecznie się zniechęcić pierwszą napotkaną trudnością zamiast rozwiązać problem.

Krytykanctwo i nadmierne wymagania zamiast rozwijania pożądanych w pracy zalet adepta, skutecznie podetną mu skrzydła i odbiorą pewność siebie. I tak, zamiast ambitnego i samodzielnego pracownika, zyskamy wycofanego, zachowawczego i biernego wykonawcę poleceń służbowych. Z pewnością nie zmotywuje się nikogo słowami: „Na twoje miejsce jest dziesięciu innych…”

Niełatwo być młodym na współczesnym rynku pracy

Rozwój cywilizacyjny i postęp techniczny zdominowały życie współczesnych ludzi. Jeśli dodać do tego automatyzację, sztuczną inteligencję i coraz szybciej toczące się życie, nie ma czego zazdrościć młodym wchodzącym w dorosłość, tak prywatną, jak i zawodową. Bo jak wybrać z oceanu informacji, które brać za dobrą monetę, a które odrzucać jako bezwartościowe?

Nadmiar bodźców, presja mediów społecznościowych, wszechobecny zalew relacjami o podbojach, zdobyczach i luksusie bez zahamowań publikowanych na Instagramie przez Kowalskiego czy jemu podobnych, zaburzają widzenie świata i siebie w nim. Podświadomie pojawia się pragnienie, by dosięgnąć do sprzedawanego masowo rzekomego ideału, jakże odległego od prawdy o potrzebach człowieka XXI wieku. W takiej atmosferze obiektywna ocena własnych możliwości staje się niemożliwa, za to zagubienie – gwarantowane.

Na czym polega rola OSZ w kształceniu młodej kadry?

Rolą ośrodka szkolenia zawodowego jest właśnie wykorzystanie potencjału młodych ludzi, którzy wbrew obiegowym opiniom o zepsuciu i zaprzepaszczonych wartościach, często pragną odnieść sukces zawodowy. Szkolenia prowadzone przez ośrodki szkolenia zawodowego OHP dla młodych w pierwszej kolejności dokonują rozeznania predyspozycji i oczekiwań potencjalnego kandydata. Przygotowują go także pod kątem psychicznym, wizerunkowym i doradczym. Uczą dokonywania samooceny, określania mocnych i słabych stron, wyposażają w wiedzę o sobie, a dopiero potem w konkretne kompetencje utrwalone podczas staży zawodowych, a nierzadko ofertę atrakcyjnego zatrudnienia.

Dziś stawia się na ludzi, którzy są otwarci na rozwój, chętnie dowiadują się czegoś o sobie i wykorzystują to, by wzrastać, by stawać się lepszym.

 

Autor: Roman Tranbowicz, specjalista do spraw rozwoju zawodowego

 

Źródła:

  1. http://tasmanbysod.pl/2019/01/11/kompetencje-pozadane-na-rynku-pracy-w-2019-2020-roku-sprawdz-ktore-z-nich-juz-masz/ (17.05.2019)
  2. https://generacjasmart.pl/2019/04/25/trendy-na-rynku-pracy-2019 (17.07.2019)
  3. https://kadry.infor.pl/kadry/hrm/szkolenia_i_rozwoj/683189,Niedopasowanie-kompetencyjne-na-rynku-pracy.html (17.05.2019)
  4. https://porady.pracuj.pl/zycie-zawodowe/najbardziej-pozadane-kompetencje-zawodowe-w-2020-r/ (17.05.2019)

Widok zawartości stron Widok zawartości stron