Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Nauka obsługi kasy fiskalnej i terminala płatniczego w Krośnie

W dniach 11-13 czerwca 2024 r. w krośnieńskim Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży zorganizowało kurs obsługi kasy fiskalnej i terminala płatniczego dla uczestników 9 – 10 Hufca Pracy w Krośnie.

Jego celem było uzyskanie wiedzy teoretycznej i umiejętności  praktycznych niezbędnych do samodzielnej obsługi kasy fiskalnej jak również obsługi terminala płatniczego.

Pierwszego dnia kursu uczestnicy zdobywali wiedzę wynikającą z Rozporządzenia o kasach rejestrujących, poznali budowę i funkcjonowanie nowoczesnych kas fiskalnych i terminali płatniczych. Kolejne tematy szkolenia to poznanie obowiązków jakie spoczywają na osobach obsługujących. Uczestnicy poznali zasady sporządzania raportów kasowych w tym raportów dobowych, miesięcznych, sprzedaży przy użyciu PLU tj. kodów identyfikujących dany towar lub usługę, Poznali budowę bazy towarowej, opcje sprzedaży oraz funkcje specjalne kas. Ostatni dzień zajęć związany były z nauką korzystania z terminali płatniczych zasad posługiwania się nimi oraz prawidłowej jego obsługi.

Na zakończenie kursu młodzież po pozytywnym zaliczeniu testu sprawdzającego wiedzę otrzymała zaświadczenie potwierdzające nabyte umiejętności a tym samym powiększyła swoje szanse na znalezienie pracy.

 

Autor tekstu: Marek Mrozek, specjalista ds. rozwoju zawodowego w CEiPM w Krośnie.
Autor zdjęć: Marek Mrozek, specjalista ds. rozwoju zawodowego w CEiPM w Krośnie.

 

 


Widok zawartości stron Widok zawartości stron