Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Niepełnosprawni? Pełnosprawni w pracy!

Każdy obywatel, w tym z niepełnosprawnością, ma prawo do pracy zgodnie ze swoimi umiejętnościami, predyspozycjami, ze swoim wyborem ścieżki zawodowej – są to założenia zgodne z Konwencją Praw Osób Niepełnosprawnych Organizacji Narodów Zjednoczonych. Czy jesteśmy w stanie respektować je na co dzień?

niepelnosprawni_1160.png

Niepełnosprawność, dzięki licznym zabiegom integracyjnym, aktywizacyjnym ze strony państwa, a także organizacji pozarządowych, jest dynamicznie „oswajana” przez nasze społeczeństwo.

Wzrost wiedzy społecznej na temat niepełnosprawności, jej różnorodności, owocuje wzrostem tolerancji społecznej, przekładającej się m.in. na wyzbywanie stereotypów społecznych, a także likwidacji barier.

Integracja osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem rozpoczyna się przecież od momentu narodzin, trwa poprzez okres nauki szkolnej, aż do wejścia na rynek pracy. Osoba z niepełnosprawnością wkracza na otwarty rynek pracy z takimi samymi oczekiwaniami jak każda osoba w jej wieku, tzn. ma pewne wyobrażenia na temat przyszłej pracy, osiągnęła pewien poziom kwalifikacji, ale ma także specjalne potrzeby, które muszą zostać zaspokojone, by w pełni mogła na nim zaistnieć.

Zatrudnienie wspomagane jest próbą zaspokojenia tych specjalnych potrzeb osób niepełnosprawnych. Jest to forma wsparcia mająca na celu znalezienie i utrzymanie zatrudnienia przez osobę niepełnosprawną z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności. Cechą charakterystyczną zatrudnienia wspomaganego jest obecność trenera pracy. Trener pracy to osoba pełniąca funkcję doradcy zawodowego, mentora, a także asystenta.

Jego celem jest wsparcie w znalezieniu i utrzymaniu zatrudnienia przez osobę niepełnosprawną, poprzez działania z zakresu:

  • oceny potrzeb i predyspozycji klienta,
  • pomocy w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych (np. CV),
  • udzielaniu wsparcia w poszukiwaniu pracy,
  • przeanalizowania specyfiki stanowiska pracy,
  • ciągłego wsparcia osoby niepełnosprawnej w miejscu pracy, a także poza nim,
  • stałego monitorowania przebiegu pracy,
  • stałej współpracy z rodziną klienta i jego otoczeniem.

Wsparcie trenera pracy może okazać się niezwykle przydatne dla każdej osoby niepełnosprawnej rozpoczynającej swoją karierę zawodową, ponieważ daje wiele korzyści, m.in. złagodzenie stresu, przyczynia się do lepszej jakości pracy, daje poczucie bezpieczeństwa, podnosi poczucie własnej wartości, utwierdza w przekonaniu, że jest pełnowartościowym pracownikiem firmy/zakładu pracy, a także przyczynia się do minimalizowania stereotypów społecznych dotyczących niepełnosprawności, również związanych z wykonywaniem pracy.

Najważniejszą jednak korzyścią płynącą z zatrudnienia wspomaganego jest możliwość wspólnej codziennej egzystencji w zakładzie pracy, dającej wiele satysfakcji wszystkim pracownikom.

Autor: Karolina Kurek – specjalista ds. rozwoju zawodowego

Źródło:

www.watchdogpfron.pl

www.pfron.org.pl

www.instytutobywatelski.pl/11961/komentarze/kiedys-niewidoczni-jak-jest-dzis (dostęp w dniu 26.04.2019)

www.rownosc.info/dictionary/trener-pracy (dostęp w dniu 26.04.2019)

www.Integralia.pl


Widok zawartości stron Widok zawartości stron