Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Potencjał ekonomiczny u jarosławskiej młodzieży

23 maja w ramach Roku Edukacji Ekonomicznej kadra rozwoju zawodowego z Młodzieżowego Centrum Kariery w Jarosławiu przeprowadziła zajęcia z młodzieżą w III klasie szkoły branżowej I stopnia.

Podczas zajęć młodzież zapoznała się z podstawowymi pojęciami z zakresu ekonomii, takimi jak popyt, podaż, inflacja, inwestycje, kredyt czy budżet domowy. Aby uczynić naukę bardziej angażującą, wykorzystano grę edukacyjną "Chłopska Szkoła Biznesu". Gra ta okazała się doskonałym narzędziem dydaktycznym, które nie tylko wzbogaciło wiedzę uczniów, ale również pozwoliło im na praktyczne zastosowanie zdobytych informacji.

Młodzież chętnie zaangażowała się w grę, odkrywając przy tym wiele swoich cech przedsiębiorczych, takich jak umiejętność planowania, negocjacji czy zarządzania zasobami. Dzięki temu doświadczeniu uczniowie nie tylko poszerzyli swoją wiedzę ekonomiczną, ale także rozwinęli kompetencje miękkie, które są niezwykle ważne w życiu zawodowym.

Rok Edukacji Ekonomicznej to inicjatywa mająca na celu podniesienie świadomości ekonomicznej i finansowej wśród uczniów, wspierając ich w zdobywaniu wiedzy potrzebnej do podejmowania świadomych decyzji w dorosłym życiu.

 

Autorzy tekstu: Bożena Szczupak - pośrednik pracy, MCK Jarosław, Barbara Wojtowicz - doradca zawodowy, MCK Jarosław.

Autorzy zdjęć: Barbara Wojtowicz - doradca zawodowy MCK Jarosław, Bożena Szczupak - pośrednik pracy, MCK Jarosław.

 

 


Widok zawartości stron Widok zawartości stron