Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Spotkanie z doradcą zawodowym w 9-9 Hufcu Pracy w Krośnie

16 stycznia uczestnicy I rocznika 9 - 9 Hufca Pracy w Krośnie spotkali się z doradcą zawodowym Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w Krośnie.

Zajęcia prowadzone przez Panią Martę Kandefer - Fydrych miały na celu zapoznanie młodzieży z zagadnieniami komunikacji interpersonalnej oraz ukierunkowanie jej na rozwój osobisty i zawodowy pracowników młodocianych.

W czasie zajęć uczestnicy dowiedzieli się, jak zaplanować przyszłość zawodową, rozpoznać zainteresowania, uświadomić sobie, jakie atuty można wykorzystać szukając pracy. Młodzież dowiedziała się również, że komunikacja interpersonalna to wymiana myśli, współdziałanie, podążanie w tym samym kierunku. Dzięki prawidłowej komunikacji dowiadujemy się, co czują i myślą inni, a także możemy wyrazić siebie. Komunikowanie się rozumiemy jako przekazywanie wiadomości pomiędzy nadawcą a odbiorcą. Wiedza ta będzie na pewno przydatna w kontaktach z potencjalnymi pracodawcami.

Zajęcia uczestników Hufca z doradcą zawodowym bardzo zainteresowały i zaangażowały młodzież do aktywnego udziału w nich, mając na uwadze, iż zdobyte informację z pewnością pozwolą na lepsze poznanie siebie i ułatwią w przyszłości poruszanie się po rynku pracy.

 

Autor artykułu i zdjęcia: Marcin Ślązak - starszy wychowawca

 

Uczestnicy 9-9 HP w Krośnie w trakcie zajęć z doradcą zawodowym

 


Widok zawartości stron Widok zawartości stron