Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Szkolenia zawodowe

W listopadzie br. odbyło się szkolenie Operator wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia wraz z wymianą butli. Trwa również szkolenie Barber. Organizatorem szkoleń jest Ośrodek Szkolenia Zawodowego we Włocławku.

Szkolenia zawodowe odgrywają kluczową rolę w kształtowaniu umiejętności i kompetencji przygotowując uczestników do wyzwań związanych z dynamicznym światem pracy. Zakończenie szkoleń to zazwyczaj moment, w którym uczestnicy przekształcają zdobytą wiedzę w praktyczne umiejętności, gotowe do zastosowania w realnych sytuacjach zawodowych.

W szkoleniu na Operatora wózków jezdniowych wzięło udział łącznie 14 uczestników z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży we Wrocławiu, Hufca Pracy w Trzebnicy, Młodzieżowego Centrum Kształcenia oraz Centrum Kształcenia i Wychowania w Oleśnicy. Kurs operatora wózków jezdniowych to istotna inwestycja w bezpieczeństwo i efektywność pracy. Daje operatorom niezbędne narzędzia do prawidłowej obsługi wózków jezdniowych, co korzystnie wpływa zarówno na ich bezpieczeństwo, jak i wydajność pracy w środowisku logistycznym. Szkolenie zakończyło się egzaminem państwowym, które przeprowadził Urząd Dozoru Technicznego.

Szkolenie na Barbera odbywa się w dniach 20-25.11.2023 r. W kursie bierze udział 12 uczestników z Młodzieżowego Centrum Kształcenia oraz Centrum Kształcenia i Wychowania w Oleśnicy. Kurs barbera to kompleksowy program szkoleniowy, skoncentrowany na rozwijaniu umiejętności związanych z męskim fryzjerstwem i stylizacją zarostu. Ten intensywny kurs skupia się nie tylko na technicznych aspektach strzyżenia, ale także na elementach artystycznych, komunikacyjnych i zarządzania klientem. Szkolenie zakończy się egzaminem, po którym uczestnicy otrzymają zaświadczenia MEN oraz certyfikaty od wykonawcy.

Szkolenia zawodowe są okazją do poszerzenia swoich umiejętności, zwiększenia kwalifikacji oraz szans na zatrudnienie po skończonej edukacji. Zachęcamy również innych uczestników do udziału w szkoleniach.

 

 


Widok zawartości stron Widok zawartości stron