Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

X edycja wojewódzkiego konkursu Absolwent Roku OHP 2024

19 czerwca w Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Ząbkowicach Śląskich, odbyło się rozstrzygnięcie i podsumowanie X jubileuszowej edycji wojewódzkiego etapu ogólnopolskiego Konkursu Absolwent Roku Ochotniczych Hufców Pracy - 2024.

Celem głównym konkursu było wyłonienie spośród uczestników kończących określony cykl kształcenia i pobyt w jednostce opiekuńczo-wychowawczej OHP najlepszego absolwenta oraz promowanie jego osiągnięć uzyskanych podczas kształcenia w OHP.

Pierwszy etap odbywał się wśród absolwentów jednostek organizacyjnych DWK OHP, w którym to etapie kadra hufca typowała najlepszego absolwenta kształcącego się w formie Szkoły Podstawowej i Nauki zawodu. Ostatecznie do udziału w wojewódzkim konkursie zgłoszono 14 uczestników z 11 jednostek organizacyjnych DWK OHP.  Natomiast na galę rozstrzygnięcia i podsumowania wojewódzkiego konkursu zostało zaproszonych po trzech absolwentów – przedstawicieli Szkoły Podstawowej oraz uczestników Nauki zawodu, którzy na podstawie kart zgłoszenia oraz określonych kryteriów zdobyli największą ilość punktów.

W trakcie spotkania zaproszeni absolwenci przedstawili przed komisją konkursową autoprezentację dotyczącą m.in. osiągnięć uzyskanych podczas pobytu w OHP. Po każdej z nich, komisja konkursu zadawała uczestnikom pytania obejmujące zakres kryteriów oceny konkursowej.

Koronującym jubileusz akcentem był udział w gali konkursu dotychczasowych laureatów etapu wojewódzkiego konkursu, którzy w trakcie udziału nie kryli łez wzruszenia. Decyzją komisji konkursowej w kategorii Szkoła Podstawowa tytuł Absolwenta Roku Dolnośląskiej Wojewódzkiej Komendy OHP zdobył:

  • Emil Ochęcki z OSiW OHP Ząbkowice Śląskie,
  • II miejsce zajęła Julia Jastrzębska z HP Wałbrzych,
  • a III miejsce przypadło Wiktorii Młynarczyk z HP Świdnica.

W kategorii Nauka zawodu tytuł Absolwenta Roku Dolnośląskiej Wojewódzkiej Komendy OHP zdobyła:

  • Alicja Kisiel z OSiW Mysłakowice,
  • II miejsce zajęła Sylwia Kołodziej z HP Przemków,
  • na III miejscu natomiast uplasował się Marel Onuchowski z HP Ziębice.

Tym samym, w związku z trójetapowością przebiegu konkursu, karty zgłoszenia laureatów DWK OHP – Alicji Kisiel i Emila Ochęckiego zostaną przesłane do Komendy Głównej OHP, na ogólnopolski etap konkursu o tytuł Absolwenta Roku OHP.

W uroczystości wzięły udział Wojewódzki Komendant OHP - Pani Krystyna Zerbok oraz Kierownik Zespołu ds. Kształcenia i Wychowania – Pani Monika Skrzydło, które pogratulowały uczestnikom osiągnięć w nauce oraz podziękowały za zaangażowanie w życie jednostek, które reprezentują. Pani Komendant, życzyła również uczestnikom dalszych sukcesów edukacyjnych i osobistych w przyszłości.

Po zakończeniu oficjalnej części spotkania, laureaci konkursu rozmów nie było końca, a zebrani mogli zobaczyć występ artystyczny młodzieży OSiW w Ząbkowicach Śląskich, a galę zakończył uroczysty obiad.

 

Autor tekstu: Justyna Sobaś – przedstawiciel Dolnośląskiej Wojewódzkiej Komendy OHP

Autor zdjęcia: Aneta Gudz – pedagog Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP Ząbkowice Śląskie

 


Widok zawartości stron Widok zawartości stron