Widok zawartości stron Widok zawartości stron

HP – Hufce Pracy

Hufce Pracy są podstawowymi jednostkami OHP. Umożliwiają młodzieży w wieku 15-18 lat uzupełnienie wykształcenia i pomagają w zdobyciu zawodu. Podlegają Wojewódzkim Komendom OHP.
W większości hufce pracy są jednostkami dziennymi – nie oferują zakwaterowania.

Główne zadania Hufców Pracy

  • Umożliwienie niepełnoletniej młodzieży kontynuowania nauki i zdobycia zawodu.
  • Organizowanie wsparcia dla młodzieży, w zakresie rozwiązywania ważnych problemów życiowych, edukacyjnych, rodzinnych i społecznych.
  • Organizowanie form spędzania wolnego czasu, w tym: imprez kulturalnych i sportowych, kół zainteresowań, klubów oraz innych.
  • Pomoc młodzieży OHP w znalezieniu pracy poprzez współpracę z urzędami pracy i młodzieżowymi biurami pracy.

Ponadto Hufce Pracy mogą:

  • Prowadzić świetlice środowiskowe dla lokalnej młodzieży, która nie zapisała się do OHP.
  • Pomagać młodzieży w wyborze zawodu m. in. poprzez udzielanie informacji o zawodach.
  • Prowadzić  warsztaty szkoleniowo-produkcyjne dla młodzieży uczestniczącej w OHP.

Więcej na temat edukacji w OHP można przeczytać tutaj.

 

Lista Hufców Pracy według województw jest dostępna w dwóch wersjach:

Pobierz listę w formacie DOC

Pobierz listę w formacie PDF