Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Informator na temat warunków życia i pracy w Islandii

 

Islandia to wyjątkowo atrakcyjny kierunek wśród migrantów zarobkowych. Dzięki bardzo wysokim zarobkom i pomimo niemałych kosztów życia, przeciętna pensja wystarcza nie tylko na utrzymanie, ale również nagromadzenie oszczędności. Za obraniem jej jako kraju emigracji przemawia stabilność zatrudnienia, opieka socjalna, jak również niesamowite okoliczności przyrody. Mimo tego, że Islandia nie jest członkiem Unii Europejskiej (jest w strefie Schengen), obywatele UE mogą wyjechać tam posługując się jedynie dowodem osobistym.

 

Praca na Islandii

W celu znalezienia pracy, najlepszym rozwiązaniem jest szukanie jej jeszcze w Polsce przed wyjazdem, w związku z tym warto regularnie sprawdzać oferty pracy na stronie EURES, czyli Europejskie Służby Zatrudnienia (https://eures.praca.gov.pl/).

Istotną informacją jest fakt, że pracodawcy z Islandii rozpoczynają proces rekrutacyjny z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem. Dlatego pracy sezonowej należy zacząć szukać już na przełomie stycznia czy lutego. Natomiast jesień to idealny moment na rozpoczęcie poszukiwania pracy stałej.

Z relacji Polaków, którzy podjęli pracę w Islandii, wynika, że bez trudu można znaleźć zatrudnienie w gastronomii, hotelarstwie, rybołówstwie, budownictwie, czy podjąć inne prace fizyczne nie znając bądź słabo posługując się językiem islandzkim. Ale nie tylko taką pracę podejmują Polacy. Wielu z nich zajmuje się również pracą biurową. Jednak na takich stanowiskach wymagana jest biegła znajomość języka islandzkiego.

Warto wiedzieć, że znajomość języka angielskiego na Islandii jest powszechna.

 

Zarobki w Islandii

Podstawowe wynagrodzenie w Islandii aktualnie wynosi 368 000 ISK brutto, co w przeliczeniu na złotówki daje blisko 12 000 zł. Średnie zarobki wahają się w granicach od około 410 000 do 470 000 ISK brutto, czyli około 13 410 – 15 370 złotych. W stolicy zaś są one wyższe i wynoszą około 700 000 ISK brutto, czyli około 22 890 złotych.

 

Zawód/Branża

Przykładowe miesięczne zarobki brutto

Mechanik

732 000 ISK (ok. 23 940 zł)

Hydraulik

630 000 ISK (ok. 20 600 zł)

Budowlaniec

600 000 ISK (ok. 19 623 zł)

Rolnictwo

578 000 ISK (ok. 18 900 zł)

Rybołówstwo

490 000 ISK (ok. 16 025 zł)

Praca w gastronomii/hotelarstwie

472 000 ISK (ok. 15 438 zł)

 

 

Zasady pobytu

Obywatele państw spoza obszaru EOG/EFTA, którzy zamierzają pozostać w Republice Islandii powyżej trzech miesięcy zobowiązani są do aplikowania o zgodę na pobyt w Urzędzie ds. Migracji.

Natomiast obywatele państw obszaru EOG/EFTA nie mają obowiązku posiadania zgody na pobyt, ale muszą zarejestrować swoje prawo do pobytu w Registers Iceland (Þjóðskrá). W przypadku pobytu powyżej 6 miesięcy należy posiadać określony tytuł pobytowy (np. pobyt w związku z pracą).

Niepracujący członkowie rodzin obywateli Państw obszaru EOG/EFTA muszą zawnioskować o uzyskanie karty pobytu w Urzędzie ds. Migracji.

 

Pomoc medyczna

Szczepienia przed przyjazdem nie są obowiązkowe.

Osoba objęta opieką przez polski NFZ ma w Islandii zagwarantowany dostęp do pomocy medycznej w nagłych przypadkach. Pomoc ta przysługuje na takich samych zasadach jak osobom objętym islandzkim systemem ubezpieczenia zdrowotnego. W takiej sytuacji należy okazać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), która uprawnia tylko do korzystania z podstawowych usług medycznych. Dlatego warto wykupić dodatkowe ubezpieczenie prywatne. W razie konieczności pokryje ono koszty leczenia w szerszym zakresie, ewentualne następstwa nieszczęśliwych wypadków i transport chorego do kraju. Oddziałem właściwym dla Islandii jest Zachodniopomorski Oddział NFZ.

Aby uzyskać w Islandii poradę medyczną, należy opłacić tzw. udział własny. Jest to opłata zryczałtowana, która nie podlega refundacji. Dotyczy to również osób objętych islandzkim systemem ubezpieczenia. Koszty leczenia w Islandii dla osoby nieubezpieczonej są bardzo wysokie.

 

Cło

Islandia nie jest w pełni objęta unią celną, dlatego też obowiązują tu inne niż w Unii Europejskiej przepisy dotyczące wwożenia towarów przez turystów. Bez cła i innych podatków można wwieźć do Islandii, oprócz rzeczy osobistych potrzebnych na czas podróży:

1. żywność – do 10 kg o wartości zakupu nieprzekraczającej równowartości 25.000 ISK (ok. 900 PLN), z wyjątkiem surowych produktów żywnościowych,

2. napoje alkoholowe w następujących kombinacjach:

- 1 litr alkoholu o zawartości alkoholu powyżej 21% oraz 0,75 litrów wina, oraz 3 litry piwa 1 litr alkoholu o zawartości alkoholu powyżej 21% oraz 6 litrów piwa,

- 1,5 litra wina i 12 litrów piwa,

- 3 litry wina i 6 litrów piwa,

- 18 litrów piwa.

- 200 szt. papierosów lub 250 g innych wyrobów tytoniowych.

Uwaga: napoje alkoholowe mogą wwozić osoby, które ukończyły 20 rok życia, a wyroby tytoniowe i papierosy osoby, które ukończyły 18 rok życia.

Wwóz niektórych przedmiotów podlega ograniczeniom lub wymaga posiadania pozwolenia.

1. Telefony i inne wyposażenie telekomunikacyjne – jeden na osobę.

2. Dozwolony jest wwóz sprzętu i odzieży wędkarskiej oraz sprzętu i odzieży do jazdy konnej wcześniej używanego poza terenem Islandii. Należy jednak przedstawić organom celnym zaświadczenia upoważnionych służb innych państw o wykonanej dezynfekcji. Nie dotyczy to skórzanych siodeł, uzd, uździenic i batów/palcatów, których wwożenie jest bezwzględnie zabronione. Jeśli nie masz stosownego zaświadczenia, przedmioty te wwieziesz po dezynfekcji na swój koszt.

3. Wwożenie broni i amunicji jest dozwolone na podstawie pozwolenia wydanego przez właściwy organ islandzkiej policji. Posiadacz europejskiego pozwolenia na broń może bez odrębnego pozwolenia wwieźć broń wyszczególnioną w tym dokumencie, o ile planowany pobyt w Islandii nie przekracza trzech miesięcy.

4. Wwóz zwierząt domowych jest możliwy tylko na podstawie pozwolenia wydanego przez MAST -  islandzki urząd sanitarno-weterynaryjny. Zwierzęta muszą być poddane kwarantannie.

Nie można przywieźć psa, kota czy fretki na podstawie tzw. europejskiego paszportu. Aby przywieźć do Islandii zwierzę, należy uzyskać zezwolenie i zamówić kwarantannę przed przyjazdem.

5. Dozwolony jest wwóz przez podróżnego niezbędnych lekarstw, w ilości wystarczającej na okres do 100 dni. Funkcjonariusz służby celnej może zażądać okazania stosownego zaświadczenia lekarskiego, stwierdzającego konieczność stosowania tych lekarstw.

6. Dozwolony jest wwóz bez specjalnego pozwolenia: kwiatów ciętych do 25 szt., a także nasion, cebulek, kłączy, korzeni roślin itp. oraz nie więcej niż 3 sadzonek roślin w doniczkach (w nienaruszonych opakowaniach producenta i do wagi 2 kg ogółem).

Przedmioty, których wwóz jest zabroniony:

1.  narkotyki i środki odurzające,

2. tytoń do żucia i tabaka,

3. surowe produkty żywnościowe: np. mięso i wędliny niepoddane przegotowaniu; zakaz dotyczy również suszonego, wędzonego, solonego mięsa i innych suszonych produktów żywnościowych, niepasteryzowanego mleka i wyrobów mlecznych, surowych jaj itp.

4. różnego rodzaju broń, w tym noże i sztylety o ostrzu przekraczającym 12 cm, noże sprężynowe, kastety, pałki, kusze, kajdanki itp.

Turysta musi zgłosić służbom celnym przedmioty, których wwóz objęty jest ograniczeniem lub zakazem.

Osoba wjeżdżająca do Islandii lub opuszczająca ten kraj musi zgłosić służbom celnym posiadane środki finansowe w gotówce, jeśli przekraczają równowartość 10.000 EUR.

Można uzyskać zwrot podatku VAT za zakupione w wyznaczonych sklepach towary przeznaczone do użytku poza granicami Islandii. Aby się o niego starać, trzeba mieć specjalny druk Tax Free wydany przez sklep i dowód zapłaty za towar. Trzeba także okazać zakupione przedmioty w stanie nienaruszonym, w zaplombowanym przez obsługę sklepu opakowaniu oraz dokument podróży.

 

Bezpieczeństwo

Policja i służby celne w Islandii mają bardzo szeroki zakres uprawnień. W szczególności mogą kontrolować pojazdy i ludzi nie tylko na przejściach granicznych, lecz także na terenie całego kraju i w każdej sytuacji. Noszenie w miejscu publicznym noża lub ostrego narzędzia o długości ostrza ponad 7 cm policja traktuje jak posiadanie broni. Na taki przedmiot należy mieć specjalne zezwolenie miejscowych władz.

W przypadku konfliktu z prawem karnym i zatrzymania przez policję każdy cudzoziemiec ma prawo do tłumacza i bezpłatnej pomocy adwokackiej.

Na terenie Islandii działa zintegrowany system alarmowy policji, pogotowia ratunkowego i straży pożarnej. Numer telefonu – 112.

Na Islandii mogą zdarzyć się trzęsienia ziemi i wybuchy wulkanów.

 

Podróżowanie po kraju

Głównym portem lotniczym Islandii jest Reykjavik (RKV), obsługujący wiele połączeń wyspy ze  światem zewnętrznym. Ponadto na całej wyspie jest około 20 mniejszych lotnisk, między którymi można się poruszać korzystając z połączeń lokalnych. Z tego powodu podróżowanie samolotem może być tu bardziej opłacalne niż przejazd autobusem – zarówno ze względów czasowych jak i ekonomicznych. Kolei brak.

Przez Islandię przebiega tylko jedna autostrada – tzw. Ring Road, czyli obwodnica wyspy. Ma oczywiście numer 1 i liczy 1330 km. Droga okrąża wyspę, przecinając fiordy, pola lawowe i góry.

Wiele dróg w górach jest otwartych dla ruchu tylko w lecie. Do poruszania się po nich niezbędny jest samochód terenowy z napędem na cztery koła i wysokim zawieszeniem. Zalecana jest jazda w grupach (dwa, trzy samochody). Dopuszczalna maksymalna prędkość na drodze krajowej (1) poza terenem zabudowanym wynosi 90 km/h. Obowiązują wysokie mandaty za przekroczenie prędkości oraz jazdę off-road, czyli poza wyznaczonymi miejscami.

Między obszarami zamieszkanymi są bardzo duże odległości, a zmiany warunków atmosferycznych bywają gwałtowne niezależnie od pory roku, bo klimat w Islandii bywa surowy. Jadąc samochodem, należy pamiętać także o tym, aby posiadać odpowiednią ilość paliwa. Stacje benzynowe poza obszarami zabudowanymi są od siebie oddalone miejscami nawet o kilkaset kilometrów.

Odwiedzając Islandię turystycznie można używać polskiego prawa jazdy (maksymalnie przez 6 miesięcy). Obowiązkowe jest używanie świateł mijania przez cały rok i używanie pasów bezpieczeństwa na wszystkich siedzeniach pojazdu. Dzieci muszą podróżować w specjalnych fotelikach.

 

Placówki dyplomatyczne w Islandii

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Reykjaviku (isl. Sendiráð Lýðveldísins Póllands í Reykjavík)
Þórunnartún 2, 105 Reykjavik
http://www.reykjavik.msz.gov.pl/pl/

Konsul RP w Reykjaviku
Michał Sikorski - pracownik pełniący dyżur konsularny
tel.: +354 857 56 33
e-mail: konsul(at)reykjavik.polemb.net
www: reykjavik.polemb.net

Konsulat Honorowy RP w Reykjaviku
Konsul honorowy Fridrik Gunnarsson (języki: islandzki, angielski, norweski)
Solbraut 18
170 Seltjarnarnes
Iceland
telefon: (00-354) 561 17 61
faks: (00-354) 580 53 01
e-mail: fridrikgunn(at)simnet.is

Ponadto Ambasada Islandii najbliższa Polski:

Rauchstrsse 1
D-10787 Berllin
tel. (0-0 49 30) 50 50 4000
fax (0-0 49 30) 50 50 4300
e-mail: icemb.berlin(at)utn.stjr.is
www: botschaft-island.de

 

Autor: Marlena Bożek

Zródło:

- www.gov.pl

- www.europa.jobs

- www.gdziewyjechac.pl