Widok zawartości stron Widok zawartości stron

MBP – Młodzieżowe Biura Pracy

MBP – Młodzieżowe Biura Pracy są to jednostki, których głównym celem jest pomoc w znalezieniu pracy (stałej lub krótkoterminowej) młodzieży w wieku 15-25 lat. W tym celu współpracują
z pracodawcami, Wojewódzkimi i Powiatowymi Urzędami Pracy, realizują rządowy projekt „Pierwsza Praca” oraz cyklicznie organizują giełdy i targi pracy. Prowadzą także ewidencję osób bezrobotnych, tworzą banki informacji o zawodach najczęściej poszukiwanych przez pracodawców i kierują na kursy zawodowe. Organizują również różnego rodzaju praktyki. MBP zbierają także informacje na temat lokalnego rynku pracy i udostępniają je młodzieży i pracodawcom.

MBP działają przy Centrach Edukacji i Pracy Młodzieży. W miejscach oddalonych od CEiPM funkcjonują natomiast filie Młodzieżowych Biur Pracy. 

Kto może zgłosić się do MBP?

  • Młodzież w wielu 15-25 lat poszukująca pracy stałej lub na krótki okres (np. na wakacje)
  • Młodzież w wieku 15-25 ucząca się, poszukująca pracy dorywczej
  • Pracodawcy dysponujący wolnymi miejscami pracy, w tym dla niepełnoletnich.

Działalność MBP

  • Pozyskują i gromadzą oferty pracy
  • Prowadzą spis osób zgłaszających się do biura
  • Współpracują ze stałymi pracodawcami i pozyskują nowych
  • Kierują młodzież do pracy stałej lub czasowej w zależności od potrzeb
  • Organizują giełdy i targi pracy
  • Organizują praktyki zawodowe
  • Udzielają informacji na temat lokalnego rynku pracy i kwestii prawnych