Widok zawartości stron Widok zawartości stron

OSiW – Ośrodki Szkolenia i Wychowania

Ośrodki Szkolenia i Wychowania pomagają młodzieży w wieku 15 – 18 lat uzupełnić wykształcenie
i zdobyć zawód. Organizują zajęcia edukacyjno-wychowawcze, różne formy spędzania wolnego czasu,  imprezy kulturalne i sportowych oraz wsparcie w rozwiazywaniu wielu indywidualnych problemów. Ponadto wspomagają młodzież w wyborze i poszukiwaniu pracy. Podlegają pod Wojewódzkie Komendy OHP.

OSiW mogą zapewnić bezpłatne zakwaterowanie i wyżywienie swoim uczestnikom.

Główne zadania OSiW:

 • Pomoc młodzieży w ukończeniu szkoły
 • Umożliwienie zdobycia zawodu
 • Zapewnienie praktycznej nauki zawodu w swoich warsztatach lub u pracodawców
 • Zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia, jeśli jest taka potrzeba
 • Organizowanie różnych imprez kulturalnych i sportowych
 • Organizowanie wielu form spędzania wolnego czasu, np. świetlice środowiskowe lub kółka zainteresowań.

Ponadto OSiW może:

 • Prowadzić świetlice środowiskowe dla młodzieży lokalnej, która nie uczestniczy w OHP
 • Pomagać młodzieży w wyborze zawodu m.in. poprzez udzielanie informacji
  o zawodach
 • Prowadzić warsztaty szkoleniowo-produkcyjne dla młodzieży uczestniczącej w OHP.

Więcej na temat edukacji w OHP można przeczytać tutaj. Sprawdź różnicę między przygotowaniem
do zawodu a nauką zawodu!

 

Lista Ośrodków Szkolenia i Wychowania według województw jest dostępna w dwóch wersjach:

Pobierz listę w formacie DOC

Pobierz listę w formacie PDF